Bắc Kạn: Ba Bể thực hiện phát triển thủy sản

Chưa có đánh giá về bài viết

Những năm gần đây nhiều người dân huyện Ba Bể đã tận dụng tiềm năng, thế mạnh sẵn có để phát triển nuôi trồng thủy sản, đem lại hiệu quả kinh tế khá cao.

Gia đình anh Hoàng Ngọc Huệ, xã Yến Dương đã cải tạo hơn 2.000 m2 ruộng lúa thành ao nuôi cá. Trung bình mỗi năm trừ các khoản chi phí gia đình anh thu về 8 – 10 triệu đồng tiền lãi từ việc bán cá giống và cá thương phẩm.

Nuôi cá rô phi đơn tính cho hiệu quả cao – Ảnh: VM

Theo Phòng Nông nghiệp huyện Ba Bể, toàn huyện có gần 100 ha ao, hồ nuôi.  Huyện khuyến khích người dân đầu tư, phát triển diện tích ao nuôi và triển khai, hỗ trợ, thực hiện thí điểm một số chương trình, dự án nuôi thủy sản như: mô hình nuôi cá rô phi đơn tính, mô hình nuôi cá xen lúa… qua đó đã mang lại kinh nghiệm cho người dân, thúc đẩy nuôi thủy sản phát triển. Qua tiếp thu ý kiến của huyện, một số xã đã tập trung hoạt động nuôi thủy sản như: Yến Dương, Nam Mẫu, Đồng Phúc, Mỹ Phương.

Trong định hướng phát triển thủy sản thời gian tới, huyện cần thực hiện các chính sách hỗ trợ người nuôi, chú trọng tập huấn kiến thức nuôi trồng, phát triển nuôi thủy sản theo hướng bền vững, có hiệu quả.

Kim Phượng

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!