Bạc Liêu: Tình hình sản xuất của mô hình nuôi tôm thâm canh, bán thâm canh tháng 5 năm 2016

Chưa có đánh giá về bài viết

Trong tháng 5 năm 2016, diện tích tôm nuôi thâm canh, bán thâm canh thả giống 1.331 ha (trong đó tôm sú 632 ha, tôm thẻ chân trắng 699 ha) giảm 147 ha so với tháng trước và giảm 07 ha so với cùng kỳ năm 2015, nâng diện tích thả giống tôm thâm canh, bán thâm canh lên 5.402 ha (trong đó tôm sú 2.445 ha, tôm thẻ chân trắng 2.957 ha) tăng 251 ha so cùng kỳ năm 2015.

Diện tích thu hoạch trong tháng là 369 ha (trong đó tôm sú 130 ha, tôm thẻ chân trắng 239 ha) tăng 66 ha so với tháng trước và tăng 98 ha so cùng kỳ; Diện tích tôm thâm canh, bán thâm canh đang có nuôi (tính đến ngày 12 tháng 5 năm 2016) là 3.318 ha (trong đó tôm sú 1.500 ha, tôm thẻ chân trắng 1.818 ha) giảm 265 ha so với cùng kỳ.

Trong tháng, diện tích tôm thiệt hại với mức độ trên 70% là 258 ha (trong đó tôm sú 127 ha, tôm thẻ chân trắng 131 ha) tăng  63 ha so với tháng trước và tăng 04 ha so với cùng kỳ; lũy kế thiệt hại (tính đến ngày 12 tháng 5 năm 2016) là 703 ha (trong đó tôm sú 322 ha, tôm thẻ chân trắng 381 ha) tăng 12 ha so với cùng kỳ. Tôm thiệt hại chủ yếu là do môi trường, hoại tử gan tụy, một số ít bị bệnh đốm trắng và chưa rõ nguyên nhân. Diện tích cải tạo ao đầm chuẩn bị thả giống 9.518 ha, giảm 704 ha so với cùng kỳ năm 2015.

Thanh Hường

Sở NN&PTNT Bạc Liêu

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!