Bạc Liêu: Triển khai lịch nuôi trồng thủy sản năm 2014

Chưa có đánh giá về bài viết

Để hạn chế rủi ro trong nuôi trồng thủy sản, tháng 12/2013 ngành Nông nghiệp tỉnh Bạc Liêu đã tiến hành xét nghiệm hơn 800 mẫu tôm giống.

Qua xét nghiệm, có 240/540 mẫu nhiễm MBV, 10/112 mẫu nhiễm đốm trắng và 1/110 mẫu nhiễm đầu vàng, số mẫu còn lại không nhiễm bệnh. Nhìn chung, chất lượng tôm giống tương đối khá.

Cùng thời gian này, ngành Nông nghiệp Bạc Liêu cũng triển khai lịch thời vụ nuôi trồng thủy sản năm 2014 đến các hộ nuôi trồng thủy sản và tăng cường công tác chỉ đạo nuôi trồng thủy sản năm 2014. Đồng thời, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, UBND tỉnh về phát triển nuôi trồng, phòng chống dịch bệnh thủy sản, vệ sinh môi trường; xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh đối với tôm nuôi trên địa bàn tỉnh năm 2014; tăng cường công tác quản lý giống, thức ăn và một số sản phẩm phục vụ nuôi tôm…

Báo Bạc Liêu

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!