Bắc Ninh: Sản lượng thủy sản tăng 1,56% so cùng kỳ năm 2011

Chưa có đánh giá về bài viết

Năm 2012, diện tích nuôi thủy sản toàn tỉnh ước đạt 5.480 ha, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm 2011, trong đó: 2.120 ha ao, hồ tự nhiên, 3.360 ha ruộng trũng, đất làm lò gạch được chuyển sang nuôi thả thuỷ sản. Năng suất nuôi thả thủy sản trung bình đạt 57 tạ/ha, tăng 1,55 tạ/ha so với năm 2011.

Tổng sản lượng thuỷ sản đạt 33.750 tấn, đạt 101% so với kế hoạch, tăng 1,56% so với cùng kỳ năm 2011, trong đó: Sản lượng nuôi thả 32.250 tấn, sản lượng khai thác 1.500 tấn. Tổng giá trị sản xuất thủy sản (giá cố định 1994) ước đạt 290 tỷ đồng, tăng 2,04% so với năm 2011; giá hiện hành ước đạt 960 tỷ đồng, đạt tương đương cùng kỳ năm 2011. 

 

Thu hoạch cá tại trang trại gia đình ông Nguyễn Đình Trường, xã Quảng Phú (Lương Tài). 

Sản lượng thủy sản tăng một phần nhờ nhiệt độ cuối năm 2011 và đầu năm 2012 ấm, nên cá giống lưu đông đạt kết quả khá, có nhiều giống cá lớn được thả ngay từ đầu vụ. Sang tháng 6, 7, 8 mưa nhiều, rải đều nên cá sinh trưởng phát triển tốt. Giá cá thịt 7 tháng đầu năm cao hơn so với mọi năm, tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt, dịch bệnh ít hơn năm 2011. Chính sách hỗ trợ giống cá có năng suất, chất lượng cao của tỉnh đã khuyến khích các hộ sử dụng giống cá lớn, loài cá có năng suất cao vào nuôi thả. Diện tích nuôi các đối tượng có năng suất và giá trị kinh tế (cá rô phi, cá chim trắng, chép lai) tiếp tục được mở rộng nên năng suất cá tiếp tục tăng. 

Nguyễn Tuấn

Báo Bắc Ninh

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!