Bắc Ninh: Sản xuất thủy sản vượt kế hoạch

Chưa có đánh giá về bài viết

(TSVN) – Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản Bắc Ninh cho biết, toàn tỉnh hiện có 72 vùng nuôi trồng thủy sản tập trung với diện tích gần 1.306 ha (diện tích vùng từ 10 ha trở lên). Ngoài ra, có 44 cơ sở, hộ nuôi thủy sản áp dụng theo tiêu chuẩn VietGAP với tổng diện tích 8,5 ha, năng suất nuôi ao đất bình quân đạt 10 – 12 tấn/ha/năm, năng suất nuôi cá lồng trên sông bình quân đạt 4,5 – 5 tấn/lồng.

Năm 2023, sản xuất thủy sản Bắc Ninh đạt và vượt kế hoạch đề ra. Ảnh: K.Lực

Năm 2023, lĩnh vực sản xuất thủy sản trên địa bàn tỉnh đạt và vượt kế hoạch đề ra. Diện tích nuôi trong ao đạt 4.787,8 ha, bằng 100% so với cùng kỳ 2022; số lượng lồng nuôi trên sông 2.629 lồng (tăng 144 lồng), tăng 5,8% so với cùng kỳ năm 2022.

Toàn tỉnh đã sản xuất được 230,9 triệu con giống các loại (cá bột đạt 113,9 triệu con, cá hương 74,2 triệu con, cá giống đạt 42,8 triệu con) tăng 0,2% so với cùng kỳ năm 2022 và đạt 100,4% so với kế hoạch năm.

Tổng sản lượng thủy sản ước đạt 40.500 tấn, đạt 100% so với kế hoạch năm và tăng 0,87% so cùng kỳ. Trong đó, sản lượng nuôi trồng ước đạt 39.450 tấn; thủy sản khai thác ước 1.050 tấn. Giá trị sản xuất thủy sản đạt hơn 1.240 tỷ đồng.

Mục tiêu năm 2024, diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 4.700 ha. Tổng sản lượng thủy sản đạt 41.000 tấn. Giá trị sản xuất thủy sản đạt hơn 1.256 tỷ đồng (giá năm cố định năm 2010). Số lượng con giống thủy sản các loại đạt 230 triệu con.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2024, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản Bắc Ninh phối hợp với các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách hỗ trợ của tỉnh trong nuôi trồng thủy sản tập trung, ứng dụng công nghệ cao, xây dựng các chuỗi liên kết; hướng dẫn các cơ sở, hộ nuôi các biện pháp chăm sóc, bảo vệ thủy sản… Qua đó, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm gắn với hiệu quả kinh tế, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phát triển nghề nuôi trồng thủy sản bền vững.

Vũ Mưa

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!