Bảng giá thủy sản tuần 03/04 – 09/04/2023

Chưa có đánh giá về bài viết

(TSVN) – Bảng giá một số mặt hàng thủy sản cập nhật mới nhất hôm nay, giá thủy sản tuần 03/04 – 09/04/2023.

TÊN MẶT HÀNG ĐƠN GIÁ (VNĐ) ĐƠN VỊ TÍNH  NGÀY BÁO GIÁ ĐỊA PHƯƠNG
Cá tra thịt trắng 40.000 – 46.000 đồng/kg 6/4/2023 An Giang
Lươn loại 2 150.000 đồng/kg 6/4/2023 An Giang
Lươn loại 1 160.000 – 180.000 đồng/kg 6/4/2023 An Giang
Ếch nuôi 55.000 – 60.000 đồng/kg 6/4/2023 An Giang
Tôm càng xanh 230.000 – 240.000 đồng/kg 6/4/2023 An Giang
Cá lóc nuôi 50.000 – 55.000 đồng/kg 6/4/2023 An Giang
Cá nàng hai 70.000 – 72.000 đồng/kg 6/4/2023 An Giang
Cá điêu hồng 50.000 – 55.000 đồng/kg 6/4/2023 An Giang
Cá rô phi 40.000 – 45.000 đồng/kg 6/4/2023 An Giang
Ghẹ nang đỏ loại 6-7 con/kg 399.000 đồng/kg 6/4/2023 Hà Nội
Ghẹ nang đỏ loại 4-5 con/kg 449.000 đồng/kg 6/4/2023 Hà Nội
Tôm sú ngất loại 22-23 con/kg 339.000 đồng/kg 6/4/2023 Hà Nội
Tôm sú ngất loại 18-20 con/kg 369.000 đồng/kg 6/4/2023 Hà Nội
Tôm sú ngất loại 14-16 con/kg 419.000 đồng/kg 6/4/2023 Hà Nội
Ốc hương 399.000 đồng/kg 6/4/2023 Hà Nội
Cua Cà Mau loại 4 con/kg 439.000 đồng/kg 6/4/2023 Hà Nội
Cua Cà Mau loại 3 con/kg 539.000 đồng/kg 6/4/2023 Hà Nội
Cua Cà Mau loại 2 con/kg 599.000 đồng/kg 6/4/2023 Hà Nội
Sò gạo 99.000 đồng/kg 6/4/2023 Hà Nội
Ngao hoa 119.000 đồng/kg 6/4/2023 Hà Nội
Ngao trắng 29.000 đồng/kg 6/4/2023 Hà Nội
Mực ống loại 7-9 con/kg 250.000 đồng/kg 6/4/2023 Hà Nội
Mực ống loại 3-4 con/kg 320.000 đồng/kg 6/4/2023 Hà Nội
Tuộc khổng lồ 230.000 đồng/kg 6/4/2023 Hà Nội
Cá chỉ vàng khô 200.000 đồng/kg 6/4/2023 Hà Nội
Cá bò khô 300.000 đồng/kg 6/4/2023 Hà Nội
Mực khô loại 13-15 con/kg 999.000 đồng/kg 6/4/2023 Hà Nội
Cá thu 190.000 đồng/kg 6/4/2023 Hà Nội
Bề bề hấp sơ 229.000 đồng/kg 6/4/2023 Hà Nội
Tôm càng sen loại 17-20 con/kg 125.000 đồng/kg 5/4/2023 TP Hồ Chí Minh
Tôm càng sen loại 10-15 con/kg 145.000 đồng/kg 5/4/2023 TP Hồ Chí Minh
Cá chình bông 150.000 đồng/kg 5/4/2023 TP Hồ Chí Minh
Cá đuối sao xanh 130.000 đồng/kg 5/4/2023 TP Hồ Chí Minh
Ghẹ xanh loại 15-16 con/kg 170.000 đồng/kg 5/4/2023 TP Hồ Chí Minh
Ghẹ xanh loại 9-10 con/kg 290.000 đồng/kg 5/4/2023 TP Hồ Chí Minh
Cua đá loại 15-16 con/kg 170.000 đồng/kg 5/4/2023 TP Hồ Chí Minh
Mực lá mino loại 4-6 con/kg 300.000 đồng/kg 5/4/2023 TP Hồ Chí Minh
Ốc Bulot Pháp 250.000 đồng/kg 5/4/2023 TP Hồ Chí Minh
Sò Điệp Nhật loại 8-10 con/kg 170.000 đồng/kg 5/4/2023 TP Hồ Chí Minh
Tôm Mũ ni loại 7-9 con/kg 360.000 đồng/kg 5/4/2023 TP Hồ Chí Minh
Cua gạch loại 4 con/kg 688.000 đồng/kg 5/4/2023 TP Hồ Chí Minh
Cua gạch loại 3 con/kg 798.000 đồng/kg 5/4/2023 TP Hồ Chí Minh
Cua lột loại 8-10 con/kg 769.000 đồng/kg 5/4/2023 TP Hồ Chí Minh
Cua Cốm loại 4-6 con/kg 799.000 đồng/kg 5/4/2023 TP Hồ Chí Minh
Cua Yếm vuông loại 4-6 con/kg 459.000 đồng/kg 5/4/2023 TP Hồ Chí Minh

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!