Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2020

Chưa có đánh giá về bài viết

(Thủy sản Việt Nam) – Ngày 13/2/2012, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã ký ban hành Quyết định số 188/QĐ-TTg về việc phê duyệt chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2020.

Ngày 13/2/2012, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã ký ban hành Quyết định số 188/QĐ-TTg về việc phê duyệt chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2020.

Theo đó, đến năm 2015 sẽ hoàn thành việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về nguồn lợi; đưa công tác dự báo nguồn lợi, ngư trường, mùa vụ khai thác là công việc thường xuyên của cơ quan quản lý và nghiên cứu khoa học. Trước mắt, ưu tiên dự báo về nguồn lợi, ngư trường và mùa vụ khai thác một số nhóm đối tượng khai thác chủ lực tại các vùng biển xa bờ; thành lập và đưa vào hoạt động 10 khu bảo tồn biển và 19 khu bảo tồn vùng nước nội địa; hoàn thành việc quy hoạch vùng cấm khai thác, vùng cấm khai thác thủy sản có thời hạn, đồng thời công bố danh mục các loại nghề cấm, đối tượng cấm.

Đến năm 2020, cơ bản phục hồi nguồn lợi hải sản vùng ven bờ, đặc biệt là một số loài hải sản làm nguyên liệu chế biến cho các sản phẩm thủy sản gắn với làng nghề truyền thống có thương hiệu tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, tiến hành điều tra nguồn lợi hải sản tại các vùng biển xa bờ, trong đó ưu tiên một số nhóm đối tượng khai thác chủ lực, có giá trị kinh tế, có sản lượng lớn; điều tra đánh giá nguồn lợi vùng ven biển, khả năng cho phép khai thác bền vững, ưu tiên khu vực tập trung các bãi giống, bãi đẻ của các loài thủy sản; điều tra đánh giá nguồn lợi thủy sản vùng nội địa, ưu tiên các lưu vực sông, hồ lớn, có các loài thủy sản đặc hữu, có tính đa dạng sinh học cao; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về nguồn lợi thủy sản (cả nguồn lợi hải sản và nguồn lợi thủy sản nội địa) phục vụ công tác quản lý và dự báo.

Đặc biệt, trong công tác bảo tồn nguồn lợi thủy sản, sẽ thành lập và đưa vào hoạt động 16 khu bảo tồn biển và 45 khu bảo tồn vùng nước nội địa trong quy hoạch hệ thống các khu bảo tồn đã được phê duyệt; thành lập 3 trạm cứu hộ động vật biển tại 3 vùng Bắc, Trung, Nam; đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, rà soát, bổ sung danh mục các khu bảo tồn biển, khu bảo tồn vùng nước nội địa.

Thu Hồng

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!