Bình Định: Sẽ điều chỉnh hợp lý nghề khai thác thủy sản

Chưa có đánh giá về bài viết

(TSVN) – Tỉnh Bình Định vừa ban hành Chương trình Quốc gia bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh, trong đó, đẩy mạnh triển khai các hoạt động để ngăn chặn sự suy giảm nguồn lợi thủy sản.

Mục tiêu bảo tồn, bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản nhằm phục hồi và sử dụng hợp lý, hiệu quả nguồn lợi thủy sản và các hệ sinh thái thủy sản; gắn hoạt động tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, quản lý nguồn lợi thủy sản với hoạt động khai thác thủy sản bền vững, chống khai thác IUU; nâng cao nhận thức của cộng đồng và xã hội về bảo tồn, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, góp phần phát triển thủy sản bền vững, giữ gìn tính đa dạng sinh học, giá trị tài nguyên sinh vật của Bình Định.

Hoạt động thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Bình Định. Ảnh: VOV miền Trung

Cụ thể, tỉnh sẽ hoàn thành điều tra, đánh giá đa dạng sinh học, nguồn lợi thủy sản và môi trường sống của các loài thủy sản ở vùng ven bờ, vùng lộng biển Bình Định; điều tra, đánh giá nghề cá thương phẩm hằng năm trên địa bàn tỉnh Bình Định; Các khu bảo tồn biển, khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản, khu vực cư trú nhân tạo cho loài thủy sản ở biển Bình Định theo Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản được hình thành, quản lý và hoạt động theo quy định của pháp luật thủy sản.

Cùng đó, 100% các huyện, thị xã, thành phố ven đầm, ven biển tổ chức hoạt động thả tái tạo nguồn lợi thủy sản vào vùng nước tự nhiên hàng năm. Có 3/5 huyện, thị xã, thành phố ven đầm, ven biển trên địa bàn tỉnh thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản gắn với xây dựng nông thôn  mới, phát triển du lịch sinh thái. Đồng thời xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu thành phần về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản tỉnh gắn với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản được nâng cấp, tích hợp, liên thông giữa cơ quan quản lý cấp trung ương và địa phương theo hướng đồng bộ, thống nhất, phục vụ công tác quản lý.

Để thực hiện được Chương trình này, tỉnh Bình Định đặt ra nhiều nhiệm vụ, như bảo tồn biển; Bảo vệ nguồn lợi thủy sản, tái tạo, phát triển nguồn lợi thủy sản và phục hồi môi trường sống của loài thủy sản; Huy động cộng đồng, tổ chức, cá nhân tham gia bảo vệ nguồn lợi thủy sản; Ngăn chặn sự suy giảm của nguồn lợi thủy sản…

Trong đó, tỉnh khuyến khích sự tham gia của doanh nghiệp và khối tư nhân trong công tác bảo vệ môi trường và phát triển nguồn lợi thủy sản đặc biệt là công tác quản lý rác thải nhựa đại dương trong hoạt động khai thác và nuôi trồng thủy sản.

Cùng đó, điều chỉnh, cơ cấu lại các nghề khai thác thủy sản phù hợp với khả năng cho phép khai thác của nguồn lợi thủy sản theo hướng không phát triển và giảm dần một số loại nghề khai thác không thân thiện với nguồn lợi và môi trường, có tính chọn lọc thấp, khai thác thủy sản còn non ở vùng biển ven bờ và vùng nội địa gắn chuyển đổi một số nghề khai thác hải sản ảnh hưởng đến nguồn lợi và môi trường sinh thái trên địa bàn tỉnh; Kiểm soát, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, tập trung tại khu  bảo vệ nguồn lợi thủy sản, khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn; tăng cường xử lý hoạt động sử dụng xung điện, chất độc, chất nổ, nghề, ngư cụ khai thác có tính hủy diệt, tận diệt, khai thác loài thủy sản có kích thước nhỏ hơn quy định, khai thác, vận chuyển, mua bán tiêu thụ các loài nguy cấp, quý, hiếm…

Nhằm hoàn thiện các nhiệm vụ trên, tỉnh đưa ra nhiều giải pháp thực hiện, trong đó, tỉnh sẽ hoàn thiện và tổ chức thực hiện chính sách chuyển đổi nghề, đa dạng hóa sinh kế cho cộng đồng dân cư sống trong và xung quanh khu bảo tồn biển, cộng đồng ngư dân khai thác thủy sản tại vùng biển ven bờ; chính sách hỗ trợ ngư dân trong thời gian cấm khai thác thủy sản; chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề khai thác thủy sản ảnh hưởng lớn đến nguồn lợi thủy sản, môi trường, hệ sinh thái sang các nghề khai thác thủy sản thân thiện với môi trường hoặc chuyển ra ngoài lĩnh vực khai thác thủy sản.

Xây dựng cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các lực lượng chức năng (kiểm ngư, bộ đội biên phòng, cảnh sát biển, cảnh sát giao thông đường thủy, cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, công an địa phương) để thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật trong các hoạt động thủy sản trên biển và trong vùng nội địa.

Đồng thời, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và phát triển nguồn lợi thủy sản; Nâng cao năng lực quản lý và phát triển nguồn nhân lực trong bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản…

Phạm Thu 

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!