T2, 06/07/2020 11:42

Bình Định: Thẩm định, nghiệm thu 2 mẫu tàu vỏ gỗ

Chưa có đánh giá về bài viết

Mẫu tàu vỏ gỗ hành nghề câu kiêm mành chụp và mẫu tàu vỏ gỗ nghề vây khơi do Trường Đại học Nha Trang thiết kế mới đây đã được Hội đồng thẩm định mẫu tàu vỏ gỗ của tỉnh thẩm định.

Qua kiểm tra mẫu tàu vỏ gỗ nghề câu kiêm mành chụp BĐ-01-TS, chiều dài lớn nhất 18 m, chiều rộng lớn nhất 5,5 m, chiều cao mạn tàu 2,5 m với tổng công suất máy chính 400 CV và mẫu tàu vỏ gỗ nghề vây khơi BĐ-02-TS, chiều dài lớn nhất 21,5 m, chiều rộng lớn nhất 6,6 m, chiều cao mạn tàu 2,9 m, tổng công suất máy chính 720 CV, Hội đồng thẩm định đã đề nghị Trường Đại học Nha Trang bổ sung, điều chỉnh hoàn thiện một số chi tiết chưa phù hợp. Đồng thời, thống nhất nghiệm thu 2 mẫu tàu vỏ gỗ trên, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Kim Phượng

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!