Bình Định: Xây dựng mô hình nuôi theo VietGAP

Chưa có đánh giá về bài viết

Trong năm 2016, Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư Bình Định đã phối hợp cùng với Ban quản lý dự án CRSD và UBND xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ tiến hành cuộc họp chọn hộ thực hiện 2 mô hình: “Nuôi tôm sú kết hợp với cá rô phi” và “Nuôi cua với cá dìa” tại dịa phương.

Các tiêu chí được chọn tham gia mô hình gồm:

– Tiêu chí 1: Ao nuôi phải nằm trong vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản của tỉnh, huyện/thị xã được xác nhận của chính quyền địa phương về khu vực nuôi, đó là hợp pháp hoặc đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Không xâm phạm hệ sinh thái rừng ngập mặn, các khu vực đất ngập nước tự nhiên có ý nghĩa quan trọng về mặt sinh thái, không thuộc các khu vực bảo tồn thiên nhiên của quốc gia và quốc tế.

– Tiêu chí 2: Các hộ nuôi được chọn phải nằm trong vùng dự án, tự nguyện tham gia hoạt động xây dựng mô hình trình diễn và cam kết đảm bảo vốn đối ứng để thực hiện mô hình trình diễn, bao gồm: phía dự án sẽ hỗ trợ chi phí mua con giống (100%); chi phí mua thức ăn, hóa chất (30%), 70% chi phí thức ăn, hóa chất còn lại sẽ hộ nuôi đối ứng.

bình định xây dựng mô hình nuôi theo vietgap

– Tiêu chí 3: Phải có giấy tờ hợp lệ theo các quy định hiện hành của Nhà nước như: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyết định giao đất hoặc hợp đồng cho thuê đất.

– Tiêu chí 4: Hộ nuôi có hệ thống ao nuôi tương đối hoàn chỉnh. Ao nuôi phải ở vị trí dễ tham quan; công trình nuôi phải đảm bảo: Có ao lắng để nuôi cá 2.000 m2; ao nuôi đảm bảo diện tích 3.000 m2, giữ nước từ 1,2 m trở lên, bờ ao chắc chắn, không rò rỉ; Có hệ thống kênh cấp và thoát nước.

– Tiêu chí 5: Hộ tham gia cam kết thực hiện đầy đủ các yêu cầu của dự án (thực hiện đúng quy trình trong nuôi thủy sản an toàn, thực hiện các thao tác trình diễn mô hình theo hướng dẫn, tạo điều kiện cho phía dự án thực hiện việc ghi băng, đến tham quan học tập…). Trong toàn bộ quá trình thực hiện, hộ nuôi phải tuân thủ đúng hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư về các quy định về xây dựng mô hình nuôi đa dạng hóa theo hướng an toàn sinh học.

– Tiêu chí 6: Hộ nuôi phải cam kết vẫn tiếp tục thực hiện phương pháp nuôi đa dạng hóa theo hướng an toàn sinh học trong nuôi thủy sản bền vững sau khi kết thúc mô hình.

Việc đa dạng hóa các đối tượng nuôi theo hướng an toàn sinh học sẽ góp phần cải tạo môi trường, nâng cao ý thức chuẩn bị ao hồ nuôi, chọn giống chất lượng tốt đưa vào thả nuôi, cách cho ăn tiết kiệm chi phí, giảm giá thành và nâng cao hiệu quả, cách quản lý môi trường, phòng trừ dịch bệnh và đặc biệt nhấn mạnh vai trò của quản lý cộng đồng trong vùng nuôi. Qua đó, nâng cao hiệu quả sản xuất, góp phần phát triển bền vững nghề nuôi thủy sản xã Mỹ Chánh nói riêng, huyện Phù Mỹ nói chung.

Nguyễn Ngọc Tú

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!