Bộ NN&PTNT đề ra 7 giải pháp phát triển ngành thủy sản bền vững

Chưa có đánh giá về bài viết

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát vừa phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành thủy sản theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Mục tiêu của Đề án là duy trì tốc độ tăng trưởng cao của ngành thủy sản; đồng thời, nâng cao hiệu quả, khả năng cạnh tranh của ngành thông qua tăng năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng. Trong Đề án này, Bộ đặt mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng bình quân giá trị sản xuất thủy sản trên 6%/năm; giữ ổn định sản lượng khai thác thủy sản đến năm 2020 ở mức 2,4 – 2,6 triệu tấn/năm; giảm tỷ trọng sản lượng khai thác ven bờ từ 52% (1,2 triệu tấn) hiện nay xuống còn khoảng 36,4% (0,8 – 0,87 triệu tấn) vào năm 2020; tăng sản lượng khai thác xa bờ từ 48% (1 triệu tấn) lên khoảng 63,6% (1,4 – 1,53 triệu tấn) vào năm 2020… Để đạt được những điều này, ngành thủy sản sẽ thực hiện đồng bộ 7 giải pháp về quy hoạch, tổ chức, đầu tư, chính sách, khoa học công nghệ, thị trường và hợp tác quốc tế.

Thảo Nguyên

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!