Bộ NN&PTNT thành lập Ban Chỉ đạo chống khai thác IUU

Chưa có đánh giá về bài viết

(TSVN) – Bộ NN&PTNT vừa ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, gỡ cảnh báo “thẻ vàng” và phát triển thủy sản bền vững của Bộ NN&PTNT.

Theo đó, Ban Chỉ đạo chống khai thác IUU của Bộ NN&PTNT gồm 1 Trưởng ban là ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU; 2 Trưởng Phó Ban là Cục trưởng Cục Kiểm ngư và Cục trưởng Cục Thủy sản; và 7 ủy viên là lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ.

Ban Chỉ đạo IUU của Bộ NN&PTNT sẽ tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU được quy định tại Quyết định số 596/QĐ-TTg ngày 20/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo tổ chức triển khai các chương trình, đề án, quy hoạch phục vụ phát triển thủy sản bền vững; Chỉ đạo, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy định pháp luật thủy sản, cơ chế, chính sách phục vụ quản lý ngành thủy sản bền vững, phù hợp với tình hình thực tiễn và hội nhập quốc tế; chống khai thác IUU.

Cùng đó, xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU theo định kỳ hàng năm và đột xuất; xử lý các công việc thường xuyên, đảm bảo các điều kiện hoạt động hiệu lực, hiệu quả của Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU.

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU; triển khai các hoạt động thông tin truyền thông, tuyên truyền tập huấn pháp luật và hợp tác quốc tế trong khai thác hải sản, chống khai thác IUU với các nước, tổ chức quốc tế và khu vực.

Đôn đốc, điều phối, phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương có liên quan đề xuất Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU; chỉ đạo, phối hợp xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong chống khai thác IUU của các địa phương.

Đồng thời, theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả triển khai thực hiện chống khai thác IUU của các ban, bộ, ngành, địa phương có liên quan; tổng hợp, xây dựng báo cáo, trình Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU kết quả thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU theo định kỳ, đột xuất.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo chống khai thác IUU của Bộ NN&PTNT còn thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công, chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

Cũng theo Quyết định lần này, Bộ NN&PTNT cũng thành lập Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo IUU của Bộ đặt tại trụ sở Cục Kiểm ngư, với 11 thành viên. Trong đó, Chánh Văn phòng là ông Dương Văn Cường, Phó Cục trưởng Cục Kiểm ngư 

PV

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!