Cà Mau: Duy trì ổn định sản xuất thủy sản

Chưa có đánh giá về bài viết

(TSVN) – Theo Sở NN&PTNT Cà Mau, tổng sản lượng thủy sản tháng 7/2023 ước đạt 53.750 tấn, tăng 5,23% so cùng kỳ. Trong đó, sản lượng tôm 20.820 tấn, tăng 11,77% so cùng kỳ. Lũy kế 7 tháng năm 2023 ước đạt 373.539 tấn, tăng 4,19% so cùng kỳ; trong đó, sản lượng tôm 145.202 tấn, tăng 6,40% so cùng kỳ.

Cụ thể, sản lượng khai thác thủy sản tháng 7/2023 của tỉnh Cà Mau ước đạt 19.750 tấn, tăng 0,88% so cùng kỳ, đưa lũy kế 7 tháng đầu năm đạt 136.915 tấn, tăng 0,90% so cùng kỳ.

Diện tích nuôi tôm thâm canh và siêu thâm canh Cà Mau phát triển ổn định. Ảnh: ST

Sản lượng nuôi trồng thủy sản tháng 7/2023 ước đạt 34.000 tấn, tăng 7,94% so cùng kỳ; trong đó, tôm 20.000 tấn, tăng 11,11% so cùng kỳ, lũy kế 7 tháng đầu năm ước đạt 236.624 tấn, tăng 6,19% so cùng kỳ; trong đó: tôm đạt 139.338 tấn, tăng 6,20% so cùng kỳ.

Để đạt kim ngạch xuất khẩu thủy sản đề ra, tỉnh Cà Mau tăng cường chỉ đạo thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa, xem đây là hoạt động ưu tiên hàng đầu; đồng hành cùng doanh nghiệp để duy trì ổn định sản xuất và xuất khẩu hàng hóa.

Tỉnh Cà Mau phát triển ổn định diện tích nuôi tôm công nghiệp tập trung, nhất là gia tăng sản lượng, chất lượng tôm nuôi thâm canh và siêu thâm canh gắn với bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, do giá tôm nguyên liệu bị sụt giảm, trong khi giá vật tư đầu vào gia tăng, khiến người nuôi tôm và doanh nghiệp ở Cà Mau gặp khó khăn, lợi nhuận sụt giảm.

Cà Mau hiện có diện tích nuôi tôm siêu thâm canh đạt gần 4.642 ha, diện tích nuôi tôm thâm canh đạt hơn 1.738 ha. Cụ thể, diện tích nuôi tôm thâm canh và siêu thâm canh phát triển ổn định, lũy kế đạt hơn 6.380 ha, đạt 97,9% kế hoạch, bằng 86,3% so cùng kỳ năm trước, diện tích đang thả nuôi khoảng 73%. Ngoài ra, mô hình nuôi tôm quảng canh cải tiến cũng đang phát triển rất ổn định với khoảng 179.764 ha, diện tích đang thả nuôi đạt 100%, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng sản lượng tôm của toàn tỉnh đạt 145.522 tấn, bằng 59,9% kế hoạch, tăng 6,6% so cùng kỳ năm trước.

7 tháng đầu năm 2023, kim ngạch xuất khẩu của Cà Mau ước đạt 690 triệu USD, bằng 53,1% kế hoạch, giảm 17,3% so cùng kỳ. Cụ thể, xuất khẩu thủy sản ước đạt 612,3 triệu USD, bằng 51% kế hoạch, giảm 9,5% và xuất khẩu phân bón ước đạt 73,24 triệu USD, bằng 77,1% kế hoạch, giảm 53,6% so cùng kỳ năm 2022.

Anh Vũ

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!