Cà Mau: Môi trường nước thuận lợi cho nuôi trồng thủy sản

Chưa có đánh giá về bài viết

Qua kết quả đo đạc và phân tích mẫu nước trên các tuyến sông chính phục vụ cho nuôi trồng và sản xuất giống thủy sản mới đây, Chi cục Nuôi trồng thủy sản tỉnh Cà Mau nhận định: Các yếu tố môi trường nước tương đối thuận lợi cho việc sản xuất, thả giống và phát triển của thủy sản nuôi.

Mẫu quan trắc môi trường đợt 5 năm 2015 được lấy tại 16 điểm thuộc 4 huyện tập trung cho nuôi trồng và sản xuất giống trên địa bàn tỉnh gồm: Phú Tân, Năm Căn, Ngọc Hiển và Đầm Dơi.    

Mặc dù, kết quả quan trắc cho thấy các yếu tố môi trường nước tương đối thuận lợi cho việc sản xuất, thả giống và phát triển của thủy sản nuôi nhưng vẫn còn một số yếu tố môi trường như H2S và COD tại một số thủy vực vượt giới hạn cho phép rất nhiều lần, điều này có thể ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển cho thủy sản nuôi. Vì vậy, để bảo vệ và tránh gây thiệt hại, người nuôi cần phải thường xuyên theo dõi những dự báo tiếp theo của ngành chuyên môn để có thể ứng biến kịp thời với sự thay đổi của môi trường.

Diễm Tươi

Đài PT-TH Cà Mau

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!