Cà Mau: Quy định về cải tạo ao đầm nuôi trồng thủy sản

Chưa có đánh giá về bài viết

(TSVN) – Mới đây, UBND tỉnh Cà Mau ban hành quyết định mới quy định về sên, vét đất, bùn để cải tạo ao, đầm NTTS và trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trong hoạt động này trên đại bàn tỉnh Cà Mau.

Theo đó, đối với việc sên, vét đất, bùn để cải tạo ao, đầm NTTS bằng thủ công; bằng xáng dây (xáng cạp), cần cuốc (máy đào) phải đảm bảo bùn, đất trong ao, đầm chưa được xử lý không tràn ra sông, rạch gây ô nhiễm môi trường; việc này được thực hiện quanh năm.

Còn nếu thực hiện bằng máy khoan, máy bơm hút bùn thì cơ sở nuôi phải có khu chứa đảm bảo chứa đủ lượng đất, bùn; hoạt động này được thực hiện trong 2 tháng từ ngày 15/8 đến ngày 15/10 dương lịch hàng năm. Tuy nhiên, nếu thực hiện việc sên, vét đất, bùn ở địa bàn giáp ranh của các huyện thì Ủy ban nhân dân cấp huyện (kể cả huyện giáp ranh với các tỉnh khác) cùng trao đổi, thống nhất thời gian sên, vét nhưng phải nằm trong khoảng thời gian theo quy định tại quyết định này.

Đối với sên, vét đất, bùn để cải tạo ao, đầm theo hình thức nuôi thâm canh, bán thâm canh thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 34 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 8/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản và theo Hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo Quy định này. 

Ngoài ra, hoạt động sên, vét đất, bùn để cải tạo ao, đầm trên đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất không được làm giảm diện tích rừng và ảnh hưởng đến chất lượng, tái sinh rừng theo quy định pháp luật.

Bảo Hân

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!