Cà Mau: Sản lượng thủy sản tháng 4/2024 tăng 1,94%

Chưa có đánh giá về bài viết

(TSVN) – Theo Chi cục Thủy sản Cà Mau, tổng sản lượng thủy sản tháng 4/2023 ước đạt 54.240 tấn. Trong đó, sản lượng tôm 21.850 tấn, tăng 8,58% so cùng kỳ. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2023 tổng sản lượng thủy sản ước đạt 211.845 tấn, tăng 3,83% so cùng kỳ; trong đó: tôm 81.000 tấn, tăng 4,61% so cùng kỳ.

Tổng sản lượng thủy sản 55.360 tấn, lũy kế 215.850 tấn, đạt 33,11% so kế hoạch, tăng 1,94% so cùng kỳ; trong đó, sản lượng tôm 22.397 tấn, lũy kế 82.186 tấn, đạt 32,48% so kế hoạch, tăng 1,80% so cùng kỳ. Trong đó: Sản lượng nuôi trồng thủy sản 35.000 tấn, lũy kế 135.000 tấn, đạt 32,53% so kế hoạch, tăng 1,28% so cùng kỳ. Trong đó, sản lượng tôm 21.500 tấn, lũy kế 78.700 tấn, đạt 32,39% so kế hoạch, tăng 1,68% so cùng kỳ; Sản lượng khai thác thủy sản 20.360 tấn, lũy kế 80.850 tấn, đạt 34,11% so kế hoạch, tăng 3,06% so cùng kỳ; trong đó, sản lượng tôm 897 tấn, lũy kế 3.486 tấn, đạt 34,86% so kế hoạch, tăng 4,62% so cùng kỳ.

Nuôi tôm là thế mạnh của tỉnh Cà Mau. Ảnh: ST

Về đăng ký, đăng kiểm tàu cá, lực lượng chức năng thực hiện công tác đăng ký, đăng kiểm thường xuyên. Phối hợp cung cấp thông tin, số liệu về tàu cá phục vụ đoàn kiểm tra EC và theo yêu cầu của các cơ quan khi có yêu cầu.

Quản lý nuôi trồng thủy sản được Chi cục xây dựng các kế hoạch, dự toán kinh phí triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2024; tiếp tục hoàn chỉnh Quy hoạch phát triển ngành tôm tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; theo dõi báo cáo tiến độ thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách do Sở NN&PTNT chủ trì; Báo cáo chương trình phối hợp với Công ty Việt Úc, C.P. năm 2023 và xây dựng kế hoạch năm 2024; rà soát, phân công nhiệm vụ triển khai thực hiện các Kế hoạch được phê duyệt; đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ 2025 và danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh 2026 – 2030; đề xuất nhiệm vụ thuộc Chương trình Xây dựng bảo hộ và quản lý phát triển cho các sản phẩm đặc thù và đặc sản ở địa phương năm 2024; phối hợp với các đơn vị có liên quan và các địa phương tăng cường theo dõi, quản lý, bám sát vùng nuôi, tổ chức các vùng nuôi tập trung gắn với liên kết chuỗi sản xuất, triển khai các giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất tôm nước lợ, thực hiện có hiệu quả kế hoạch nâng cao năng suất, sản lượng tôm nuôi năm 2024, đề án tôm; triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển ngành cua và sò huyết.

Chi cục Thủy sản Cà Mau hiện đang xây dựng các kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2024; theo dõi dự án thành lập Khu bảo tồn biển tỉnh Cà Mau; rà soát, chỉnh sửa các dự án, phương án theo ý kiến góp ý của các cơ quan có thẩm quyền, tham mưu thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trong năm 2024.

Hải Đường

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!