Cà Mau: Thả nuôi hơn 8.500 ha tôm thâm canh

Chưa có đánh giá về bài viết

(TSVN) – 3 tháng đầu năm 2021, diện tích nuôi tôm thâm canh của tỉnh Cà Mau đạt hơn 8.500 ha. Riêng diện tích thả giống nuôi tôm siêu thâm tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, toàn tỉnh Cà Mau hiện có diện tích nuôi tôm thâm canh hơn 8.500 ha, trong đó diện tích đang thả nuôi đạt hơn 55% với khoảng gần 14.000 hộ nuôi, đạt gần 97% so với kế hoạch. Riêng diện tích thả giống nuôi tôm siêu thâm canh đạt gần 3.000 ha, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước.

Cùng đó, diện tích nuôi tôm quảng canh cải tiến của tỉnh lũy kế đạt hơn 158.000 ha, tăng 9,4% (tăng thêm 4.028 ha) và diện tích đang thả nuôi đạt khoảng 98% so với diện tích nuôi. Ngoài ra, diện tích nuôi tôm quảng canh kết hợp như tôm – rừng, tôm – lúa, tôm – cua – cá đạt diện tích hơn 110.000 ha.

Đến nay, diện tích nuôi tôm càng xanh (vụ nuôi năm 2020) tập trung tại 2 huyện Thới Bình và U Minh với diện tích 12.375 ha đã thu hoạch xong, năng suất bình quân đạt 200 kg/ha, sản lượng đạt 2.550 tấn.

Nguyên nhân diện tích thả nuôi tôm tăng cao là do độ mặn, thời tiết hiện nay thuận lợi, hơn nữa giá tôm thương phẩm đang tăng cao đã khiến nhiều hộ nuôi mạnh dạn đầu tư thả giống.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, đến cuối năm nay toàn tỉnh phấn đấu đạt tổng sản lượng thủy sản 620.000 tấn, riêng sản lượng tôm đạt 225.000 tấn. Tỉnh tập trung phát triển diện tích nuôi tôm quảng canh cải tiến đạt 160.000 ha; nuôi tôm thâm canh đạt 8.800 ha, trong đó nuôi tôm siêu thâm canh đạt 3.200 ha.

Bình An

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!