Cà Mau: Tổng diện tích nuôi tôm đạt 278.365 ha

Chưa có đánh giá về bài viết

(TSVN) – Cà Mau là một trong những địa phương có tiềm năng lớn về nuôi tôm, chiếm 40% diện tích nuôi tôm cả nước. Tỉnh đang từng bước phát triển hệ sinh thái nông nghiệp, trong đó mô hình nuôi tôm quảng canh và quảng canh cải tiến được đẩy mạnh. Vì vậy, diện tích mô hình này được mở rộng.

Theo Sở NN&PTNT Cà Mau, tổng sản lượng thủy sản trong tháng11/2023 ước đạt 53.240 tấn, lũy kế 580.684 tấn, đạt 90,73% so với kế hoạch, tăng 3,17% so cùng kỳ; trong đó, sản lượng tôm trong tháng ước đạt 19.440 tấn, lũy kế 222.652 tấn, đạt 91,63% so với kế hoạch, tăng 6,34% so cùng kỳ.

Sản lượng khai thác thủy sản trong tháng ước đạt 19.740 tấn, lũy kế 214.060 tấn, đạt 91,09% so với kế hoạch, tăng 0,75% so với cùng kỳ; trong đó, sản lượng tôm trong tháng ước đạt 840 tấn, lũy kế 8.914 tấn, đạt 89,14% so với kế hoạch, tăng 6,52% so với cùng kỳ.

Nuôi tôm sinh thái tại Cà Mau. Nguồn: vneconomy.vn

Sản lượng nuôi trồng thủy sản trong tháng ước đạt 33.500 tấn, lũy kế 366.624 tấn, đạt 90,52% so với kế hoạch, tăng 4,65% so với cùng kỳ. Trong đó, sản lượng tôm ước đạt 18.600 tấn, lũy kế 213.738 tấn, đạt 91,73% kế hoạch, tăng 6,33% so cùng kỳ.

Tổng diện tích nuôi tôm đến thời điểm hiện nay là 278.365 ha. Trong đó, diện tích nuôi tôm quảng canh kết hợp (tôm – rừng, tôm – lúa, tôm – cua – cá…) còn còn 91.250,58 ha. Trong đó: Diện tích thả nuôi tôm càng xanh đến nay được 23.316 ha (huyện Thới Bình 18.956 ha, huyện U Minh 4.360 ha). Nuôi tôm quảng canh cải tiến được chú trọng. Nhờ đó, diện tích này được phát triển tăng thêm 520 ha ở huyện Năm Căn. Lũy kế đến nay đạt 180.504,8 ha, đạt 100,28% kế hoạch năm 2023, tăng 3,47% so cùng kỳ (Diện tích cùng kỳ đạt 174.455,2 ha). Trong đó: U Minh: 16.253 ha, Thới Bình: 16.070 ha, Trần Văn Thời: 15.072 ha, T.p Cà Mau: 5.000 ha, Đầm Dơi: 45.395,8 ha, Cái Nước: 28.700 ha, Phú Tân: 26.119 ha, Năm Căn: 14.070 ha, Ngọc Hiển: 13.825 ha. Hiện đang thả nuôi ước 100% diện tích.

Bên cạnh đo, diện tích nuôi tôm thâm canh và siêu thâm canh cũng tăng thêm 12,97 ha/6 hộ ( Năm Căn 11,66 ha/4 hộ, U Minh 1,31 ha/02 hộ). Lũy kế diện tích đến nay đạt 6.609,62 ha/7.661 hộ đạt 101,37% kế hoạch năm 2023, tăng 4,63% so cùng kỳ (Diện tích cùng kỳ 6.317,37 ha). Trong đó: Cái Nước:1.102 ha/1.463 hộ; Đầm Dơi:1.800,7 ha/2.457 hộ; Năm Căn: 661,63 ha/469 hộ; Ngọc Hiển: 336 ha/132 hộ; Phú Tân:1.302,76 ha/1.627 hộ; Thới Bình: 89,68 ha/93 hộ; Trần Văn Thời: 814 ha/850 hộ; U Minh: 2,85 ha/6 hộ; TP Cà Mau: 500 ha/564 hộ. Diện tích đang nuôi ước 4.755 ha chiếm 71,95% (Diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng chiếm khoảng 95%), diện tích đang cải tạo chuẩn bị thả nuôi:1.854,62 ha chiếm 28,05%). Trong đó, diện tích nuôi tôm siêu thâm canh phát triển tăng thêm 13,07 ha/07 hộ ( Năm Căn 11,66 ha/4 hộ; U Minh 1,41 ha/03 hộ). Lũy kế diện tích đến nay đạt 4.776,15 ha/4.912 hộ nuôi, vượt 6,14 % kế hoạch năm 2023, tăng 10,52% so cùng kỳ (diện tích cùng kỳ 4.321,54 ha/4.496 hộ). Trong đó, diện tích ao gièo: 73,49 ha; ao nuôi: 1.166,88 ha; ao lắng thô: 127,77 ha; ao lắng xử lý:1.726,30 ha; ao sẵn sàng: 985,64 ha; ao xử lý thải: 696,07 ha. Tuy nhiên, diện tích nuôi tôm thâm canh giảm 0,1ha/01 hộ ở huyện U Minh. Lũy kế diện tích đến nay đạt 1.833,47 ha/2.749 hộ.

Ngọc Diệp

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!