Các tỉnh Nam bộ chủ động các giải pháp phát triển NTTS

Chưa có đánh giá về bài viết

(TSVN) – Để khắc phục những khó khăn, bất cập, chủ động ứng phó với những biến động khó lường của dịch COVID-19, đảm bảo sự ổn định và bền vững của chuỗi sản xuất, cung ứng và tiêu thụ sản phẩm NTTS, Tổng cục Thủy sản đề nghị Sở NN&PTNT các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương thuộc khu vực Đông Nam bộ và Tây Nam bộ tổ chức thực hiện ngay một số giải pháp cấp bách.

Theo đó, hướng dẫn các cơ sở sản xuất giống, cơ sở nuôi, cơ sở cung ứng vật tư đầu vào về các điều kiện phòng chống dịch COVID-19 trong sản xuất, lưu thông; tạo điều kiện tốt nhất, thuận lợi nhất cho các cơ sở, cá nhân đáp ứng điều kiện phòng chống dịch trong sản xuất, cung ứng vật tư, thu hoạch và lưu thông sản phẩm. 

Ảnh minh họa

Cập nhật thông tin khó khăn, vướng mắc trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm thủy sản hàng tuần (nếu có) trong thời gian địa phương thực hiện áp dụng các Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các Chỉ thị liên quan. Kịp thời nắm bắt tình hình lưu thông hàng hóa, giống, vật tư thủy sản theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 5187/VPCP-CN ngày 29/7/2021 về việc tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa trong tình hình dịch COVID-19; bao gồm cả vật tư phục vụ sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm thủy sản trên địa bàn. Xử lý ngay những trường hợp phát sinh trong thực tế, không để việc vận chuyển giống, vật tư, sản phẩm bị ách tắc; không để xảy ra tình trạng sản phẩm thủy sản nuôi đã đến kỳ thu hoạch mà không có người thu hoạch. 

Tổ chức rà soát cụ thể tình hình sản xuất, tiêu thụ các loại sản phẩm thủy sản chính tại địa phương theo từng tháng từ nay đến cuối năm 2021. Tổng hợp, cung cấp danh sách các đầu mối cung ứng sản phẩm thủy sản (tên đơn vị, địa chỉ, sản lượng cung ứng theo ngày, đầu mối liên hệ giao dịch) để có kế hoạch kết nối cung cầu, tiêu thụ sản phẩm. 

Phân công và cử cán bộ đầu mối của địa phương (Họ và tên, chức danh, đơn vị, địa chỉ email, số điện thoại liên hệ) để thực hiện báo cáo về Tổng cục thủy sản định kỳ hàng tuần, tháng. Tổng cục Thủy sản đề nghị Sở NN&PTNT các tỉnh, thành trên triển khai thực hiện; báo cáo định kỳ hàng tuần kết quả triển khai về Tổng cục Thủy sản để phối hợp xử lý và tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ.

Hải Lý

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!