Cần Thơ: Phấn đấu tăng trưởng kinh tế khu vực nông nghiệp – thủy sản

Chưa có đánh giá về bài viết

(TSVN) – UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Kế hoạch số 148/KH-UBND về thực hiện Chương trình số 28-CTr/TU ngày 31/12/2021 của Thành ủy về hỗ trợ nông nghiệp, nông dân, nông thôn TP Cần Thơ giai đoạn 2022 – 2030.

Giai đoạn 2021 – 2025, thành phố đề ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế (GRDP) khu vực nông nghiệp – thủy sản bình quân đạt 2,5 – 3%. Tỷ trọng khu vực nông nghiệp – thủy sản trong cơ cấu kinh tế là 5,6 – 5,9%. Thu nhập của cư dân nông thôn tăng ít nhất 1,5 lần so với năm 2020; tỷ lệ lao động nông nghiệp qua đào tạo đạt trên 55%. 

Ảnh: CTV

Ðến năm 2025, có 24 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Tầm nhìn đến năm 2030, tăng trưởng kinh tế (GRDP) khu vực nông nghiệp – thủy sản bình quân đạt 2,5 – 3%. Tỷ trọng khu vực nông nghiệp – thủy sản trong cơ cấu kinh tế là 3,42 – 4%. Thu nhập của cư dân nông thôn tăng ít nhất 3 lần so với năm 2020; tỷ lệ lao động nông nghiệp qua đào tạo đạt trên 70%. Tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và nông thôn mới thông minh…

Ðể đạt mục tiêu trên, thành phố thực hiện tái cơ cấu toàn diện ngành nông nghiệp; thực hiện tốt chính sách hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế vùng nông thôn theo hướng đa dạng hóa các ngành nghề phi nông nghiệp, nâng cao năng suất lao động ở nông thôn. 

Cùng đó, tăng cường nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, bảo hộ sở hữu trí tuệ trong sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản. Chú trọng chính sách tài chính, tín dụng đáp ứng nhu cầu về nguồn vốn đầu tư sản xuất nông nghiệp; đẩy mạnh hỗ trợ đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất theo hướng liên kết sản xuất tập trung, quy mô lớn, đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới. 

Thành phố thực hiện hiệu quả các giải pháp hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh, đảm bảo chính sách an sinh xã hội và nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân nông thôn. Mặt khác, quan tâm đầu tư hoàn thiện hạ tầng kinh tế – xã hội và thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới…

An Nhiên

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!