Cần Thơ: Tổng sản lượng thủy sản ước đạt 97 nghìn tấn

Chưa có đánh giá về bài viết

(TSVN) – Theo Chi cục Thủy sản TP Cần Thơ, tổng sản lượng thủy sản đến tháng 7 năm 2021 ước đạt 97 nghìn tấn, tăng 17% so cùng kỳ và đạt 48% so với kế hoạch năm 2021.

Cụ thể, diện tích thả nuôi thủy sản trong tháng 7 năm 2021 là 247 ha, diện tích thu hoạch là 342 ha với sản lượng thủy sản nuôi trồng 20.090 tấn. Lũy kế diện tích thả nuôi thủy sản là 3.464 ha, tăng 2% so cùng kỳ năm 2020, đạt 42% so với kế hoạch năm 2021, diện tích thu hoạch là 1.500 ha với sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt 95.700 tấn, tăng 17% so cùng kỳ năm 2020, đạt 48% so với kế hoạch năm. Sản lượng khai thác là 160 tấn. Lũy kế sản lượng khai thác là 1.360 tấn, tăng 1% so cùng kỳ, đạt 57% so với kế hoạch năm. Tính chung tổng sản lượng thủy sản nuôi và khai thác đến tháng 7 năm 2021 của TP Cần Thơ ước đạt 97 nghìn tấn, tăng 17% so cùng kỳ, đạt 48% so với kế hoạch năm.

Nhằm nâng cao giá trị và chất lượng sản phẩm, Cần Thơ đã áp dụng quy trình nuôi tiên tiến, các biện pháp nuôi đảm bảo an toàn môi trường, giảm chi phí, nâng cao hiệu quả nuôi như áp dụng các tiêu chuẩn như VietGAP, BAP, BMP, ASC,… Tính đến thời điểm này, tổng diện tích nuôi thủy sản an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn đạt 339 ha, bao gồm: 325,2 ha VietGAP, trong đó có 17 ha BMP+ASC và 13,8 ha BAP+ASC.

Bùi Định

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!