Cảnh báo hiện tượng ngao chết

Chưa có đánh giá về bài viết

Kết quả thống kê về hiện tượng ngao chết hàng loạt trong những năm gần đây của Trung tâm Quan trắc Môi trường và Bệnh Thủy sản miền Bắc (Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I) cho thấy, hiện tượng ngao chết thường xảy ra vào tháng 12 năm trước đến tháng 3 năm sau, đây là thời gian thường có sương muối, rét đậm và giao mùa diễn ra.

Trong tháng 1/2016, hiện tượng ngao chết hàng loạt xuất hiện ở Hà Tĩnh với 100 ha ngao nuôi ở Thạch Bàn (Thạch Hà), Mai Phụ (Lộc Hà) bị thiệt hại, số lượng khoảng 100 tấn ngao thương phẩm. Theo đó, Trung tâm Quan trắc Môi trường và Bệnh Thủy sản miền Bắc đưa ra một số khuyến cáo sau: 

– Cơ quan quản lý nuôi trồng thủy sản tại địa phương cần hướng dẫn các hộ nuôi cải tạo bãi nuôi ngao theo đúng quy trình kỹ thuật và thông báo cảnh báo cho các hộ nuôi thời gian thường xảy ra hiện tượng ngao chết thông qua loa đài hoặc bằng văn bản.

– Phối hợp với cơ quan thủy nông về thời gian xả nước nội đồng về thời gian xả nước, nhằm hạn chế tối thiểu mức ảnh hưởng do nước nội đồng xả ra vùng nuôi ngao.

– Các hộ nuôi cần có kế hoạch thu hoạch những ngao đã đạt cỡ thương phẩm trước thời gian thường xảy ra hiện tượng ngao chết hàng loạt để hạn chế rủi ro thiệt hại.

– Hàng ngày theo dõi bãi nuôi, sự biến động của độ mặn, thời tiết trong vùng nuôi, đặc biệt chú trọng vào những thời điểm chuyển từ nắng ấm sang gió mùa đông bắc và khi nguồn nước nội đồng đổ ra.

– Khi ngao nuôi/bãi nuôi có hiện tượng bất thường hộ nuôi phải thông báo ngay cho cán bộ quản lý thủy sản của địa phương hoặc cho Trung tâm Quan trắc Môi trường và Bệnh Thủy sản miền Bắc theo số điện thoại: 043 878 0099 để kịp thời xử lý.

Phạm Thị Yến, Nguyễn Hữu Nghĩa - Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 1

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!