Cấp chứng thư thủy sản sống xuất khẩu sang Trung Quốc qua NSW

Chưa có đánh giá về bài viết

(TSVN) – Thủy sản sống sẽ được cấp chứng thư xuất khẩu sang Trung Quốc thông qua Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) kể từ 4/2/2021.

Theo Tổng cục Hải quan, ngày 20/1/2021, Cục Quản lý Chất lượng nông lâm và thủy sản (Bộ NN&PTNT) đã có văn bản về việc triển khai bổ sung cấp mẫu chứng thư thủy sản sống xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc thông qua Cơ chế một cửa quốc gia, vì vậy, Tổng cục Hải quan có hướng dẫn thực hiện đối với các cục hải quan địa phương.

Cụ thể, từ ngày 4/2/2021 Cục Quản lý Chất lượng nông lâm và thủy sản triển khai bổ sung cấp mẫu chứng thư thủy sản sống xuất khẩu sang Trung Quốc thông qua NSW.

Tổng cục Hải quan cũng đã chỉ đạo các cục hải quan địa phương phân quyền sử dụng chức năng tra cứu chứng thư cho lô hàng thủy sản sống xuất khẩu sang Trung Quốc trên Hệ thống Xử lý điện tử hải quan (E-Customs) cho cán bộ hải quan.

Trong trường hợp cần thiết, yêu cầu công chức hải quan tại các Chi cục truy cập hệ thống Thông quan điện tử tập trung (E-Customs) để tra cứu, khai thác chứng thư cho lô hàng thủy sản sống xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc và không yêu cầu doanh nghiệp phải nộp bản giấy đối với giấy phép đã được cấp thông qua NSW khi làm thủ tục hải quan.

Thủ tục cấp chứng thư cho lô hàng thủy sản xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc đã được triển khai thông qua NSW kể từ năm 2015.

Bình An

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!