Chilê: Xuất khẩu thủy sản quý I/2023 tăng 10%

Chưa có đánh giá về bài viết

(TSVN) – Xuất khẩu thủy sản của Chilê đạt 2,32 tỷ USD trong quý đầu tiên của năm, tăng 11,3% so với cùng kỳ nhờ kim ngạch xuất khẩu cá hồi, cá thu ngựa, bột cá, trai và tảo tăng.

Theo ProChile, xuất khẩu cá hồi tăng 5% đạt 1,77 tỷ USD, xuất khẩu cá thu ngựa cũng tăng 34,7% đạt 113 triệu USD. Tương tự, xuất khẩu bột cá, trai và tảo cũng tăng lần lượt 43,3%, 140,6% và 47,8% đạt 98 triệu USD, 75 triệu USD và 69 triệu USD trong 3 tháng đầu năm 2023.

Về ba thị trường xuất khẩu chính thủy sản của Chilê trong quý I/2023, Mỹ đứng đầu với giá trị xuất khẩu khoảng 824 triệu USD, tăng 7% so với cùng kỳ. ProChile cho biết: “Điều này chủ yếu là do xuất khẩu cá hồi, bột cá và trai sang thị trường này tăng, lần lượt tăng 7%, 65,9% và 32% lên 757 triệu USD, 20 triệu USD và 10 triệu USD trong giai đoạn này”. Theo dữ liệu do Hải quan Chilê công bố, xuất khẩu cá hồi sang Mỹ tăng 5% lên 66.388 tấn trong quý I/2023. Bột cá cũng tăng 35% so với cùng kỳ lên 10.394 tấn. 

Cá hồi là một trong những sản phẩm thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Chilê trong quý I/2023. Ảnh: AquaChile

Sau đó là Brazil với kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt 223 triệu USD, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm 2022. Nguyên nhân chủ yếu là do xuất khẩu cá hồi, dầu cá và carrageenan – một chất phụ gia thực phẩm làm từ rong biển – tăng lần lượt 4,6%, 47,1% và 35,7% lên 216 triệu USD, 4 triệu USD và 2 triệu USD trong quý đầu năm 2023 này. 

Trung Quốc với kim ngạch 152 triệu USD xếp ở vị trí tiếp theo. Báo cáo của ProChile cho biết: “Cũng như xuất khẩu sang Mỹ và Brazil, xuất khẩu sang Trung Quốc đã tăng so với cùng kỳ trong quý I/2023 nhờ giá trị xuất khẩu cá hồi và cá hồi trout, tăng 20,4% lên 46 triệu USD”. Ngoài ra, giá trị xuất khẩu của tảo và bột cá cũng tăng 68,5% và 102,9% so với cùng kỳ đạt 42 triệu USD và 41 triệu USD.

Theo dữ liệu của Hải quan Chilê, quốc gia này đã xuất khẩu khoảng 6.345 tấn cá hồi sang Trung Quốc trong quý đầu năm nay, tăng 16% so với cùng kỳ. Xuất khẩu tảo cũng tăng 16% lên 16.599 tấn, xuất khẩu bột cá cũng tăng 96% lên 22.705 tấn.

Riêng trong tháng 3, tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Chilê lên tới 857 triệu USD, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm trước. Theo ProChile, điều này chủ yếu là do các lô hàng cá thu ngựa tăng, tăng 28,3% so với cùng kỳ đạt 58 triệu USD. Ngoài ra, xuất khẩu hến, bột cá, tảo và dầu cá trên toàn thế giới của Chilê cũng tăng lần lượt 80%, 36,7%, 66,6% và 14,1% lên 36 triệu USD, 35 triệu USD, 27 triệu USD và 24 triệu USD.

Theo thị trường, các chuyến hàng đến Mỹ tăng 12,3% so với tháng 3/2022 lên 320 triệu USD nhờ cá hồi và cá hồi trout (tăng 13,5% đạt 297 triệu USD) và carrageenan (tăng 207,1% đạt 3 triệu USD).

Xuất khẩu sang Trung Quốc, đứng thứ hai, cũng tăng 25,6% lên 59 triệu USD nhờ doanh số cá hồi (tăng 24,1% đạt 21 triệu USD), bột cá (tăng 100,4% đạt 15 triệu USD) và tảo (tăng 18,7% đạt 14 triệu USD).

Xuất khẩu sang Nga, đứng thứ ba, cũng tăng 36,2% so với tháng 3/2022, đạt 36,2 triệu USD nhờ cá hồi (tăng 236% lên 29,6 triệu USD) và vẹm (tăng 759,4% lên 6,6 triệu USD) sang thị trường này, ProChile nêu rõ.

Linh Linh

Theo Undercurrent News

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!