Cung cấp tên các cơ sở thực phẩm đạt và không đạt chất lượng

Chưa có đánh giá về bài viết

Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản vừa có công văn về việc cung cấp danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản “sạch – bẩn”.

Theo đó, triển khai kế hoạch về đợt cao điểm hành động năm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản sẽ cung cấp danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản xếp loại A/B/C và các cơ sở được chứng nhận VietGAP trên website http://www.nafiqad.gov.vn/.

Cơ sở đạt loại A (tốt) là các cơ sở đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về điều kiện đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm. Loại B (đạt) là các cơ sở cơ bản đáp ứng các yêu cầu về điều kiện đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, vẫn còn một số sai lỗi nhưng chưa ảnh hưởng nghiêm trọng tới chất lượng, an toàn thực phẩm. Loại C (không đạt) là các cơ sở chưa đáp ứng các yêu cầu về điều kiện đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm.

Mai Anh

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!