Đầm Dơi: sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 53% kế hoạch

Chưa có đánh giá về bài viết

Huyện Đầm Dơi hiện có hơn 62.000 ha diện tích nuôi trồng thủy sản, trong đó phần lớn được người dân nuôi theo hình thức truyền thống là tôm – cua – cá kết hợp, những tháng đầu năm do điều kiện thời tiết không thuận lợi cộng với việc giá cả lên xuống thất thường nên nhiều diện tích tôm nuôi của bà con gặp rất nhiều khó khăn.

6 tháng qua, sản lượng nuôi trồng và đánh bắt thủy sản của huyện Đầm Dơi được gần 56.000 tấn, đạt 53% kế hoạch năm. Trong đó, sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt gần 50.000 tấn.

Bên cạnh đó, việc phát triển diện tích nuôi tôm công nghiệp cũng góp phần vào sản lượng thủy sản trên địa bàn huyện, trong đó, 6 tháng đầu năm người dân còn đào mới diện tích tôm công nghiệp trên 180 ha, đạt 30% kế hoạch; nâng tổng diện tích nuôi tôm công nghiệp toàn huyện đến nay gần 2.900 ha, đạt 88% kế hoạch; diện tích nuôi tôm quảng canh cải tiến gần 1.600 ha; nâng tổng diện tích nuôi tôm quảng canh cải tiến trên địa bàn huyện trên 31.000 ha, đạt 99% kế hoạch.

Thành Quốc

Đài PT - TH Cà Mau

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!