Đẩy mạnh cơ giới hóa ngành nông nghiệp

Chưa có đánh giá về bài viết

(TSVN) – Bộ NN&PTNT đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược cơ giới hóa nông nghiệp và chế biến nông, lâm, thủy sản đến năm 2030 (Quyết định số 858/QĐ-TTg ngày 20/7/2022).

Chiến lược này tạo động lực rất lớn để thu hút đầu tư và nâng cao chất lượng, giá trị cho các sản phẩm nông nghiệp. Theo Thứ trưởng Trần Thanh Nam, tới đây Bộ NN&PTNT sẽ xây dựng Nghị định về cơ giới hóa đồng bộ với định hướng: “Phát triển cơ giới hóa nông nghiệp theo hướng cơ giới hóa đồng bộ, theo chuỗi liên kết sản xuất với chế biến, tiêu thụ sản phẩm.

Ảnh: ST

Đẩy mạnh sử dụng máy móc, thiết bị, công nghệ tiên tiến, công nghệ số, công nghệ thông minh trong các khâu sản xuất nông nghiệp”. Đồng bộ ở đây được hiểu là: Đồng bộ giữa việc trang bị các loại máy, thiết bị, công nghệ trong các khâu sản xuất nông nghiệp với hạ tầng kỹ thuật sản xuất và nguồn nhân lực được đào tạo, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động; đồng bộ trong toàn bộ chuỗi liên kết từ sản xuất, vận chuyển, sơ chế, bảo quản, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm.

Trong các giải pháp tham mưu cho Chính phủ, Bộ đã đề xuất hình thành các trung tâm cơ giới hóa cấp vùng. Trung tâm cơ giới hóa vùng không phải là tổ chức bộ máy hành chính sự nghiệp do Nhà nước thành lập, mà là trung tâm tập hợp các nhà khoa học, doanh nghiệp, HTX có năng lực về cơ giới hóa, công nghệ mới, công nghệ thông minh, để hợp tác, liên kết và cung ứng dịch vụ cơ giới hóa và công nghệ thông minh phục vụ sản xuất nông nghiệp.

HC

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!