Đến năm 2015, thay thế hết cá tra bố mẹ kém chất lượng

Chưa có đánh giá về bài viết

Tổng cục Thủy sản (Bộ NN&PTNT) vừa có văn bản chỉ đạo các địa phương về việc quản lý đàn cá tra bố mẹ chọn giống vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Theo Tổng cục Thủy sản, để đảm bảo khai thác đàn cá tra chọn giống có hiệu quả, đề nghị Sở NN&PTNT chỉ đạo ngành chức năng phối hợp với UBND các huyện, các địa phương phổ biến đến các cơ sở sản xuất giống cá tra về quy chế quản lý cá tra bố mẹ chọn giống.

Quán triệt chủ trương đến hết 2015 thay thế toàn bộ đàn cá trabố mẹ không đảm bảo chất lượng bằng đàn cá tra chọn giống; thống kê số lượng cơ sở sản xuất cá tra bột… từ đó, đăng ký số lượng cá hậu bị cần nhận của các cơ sở trong tỉnh năm 2014 để giao Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II cung cấp.

Minh Thư

vtv.vn

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!