Đến năm 2020, tổng sản lượng thủy sản đạt khoảng 7 triệu tấn

Chưa có đánh giá về bài viết

Ngày 16/8, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 1445/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

Theo đó, mục tiêu chung là ngành thủy sản cơ bản được công nghiệp hóa vào năm 2020, hiện đại hóa vào năm 2030 và tiếp tục phát triển toàn diện, hiệu quả bền vững, trở thành ngành sản xuất hàng hóa lớn, có cơ cấu và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, có năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao, hội nhập vững chắc vào nền kinh tế quốc tế, từng bước nâng cao thu nhập và và mức sống của nông, ngư dân; đồng thời bảo vệ môi trường sinh thái, nguồn lợi thủy sản, góp phần bảo vệ quốc phòng, an ninh trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Đến năm 2020, sản lượng khai thác chiếm khoảng 35% tổng sản lượng thủy sản – Ảnh: Thanh Nhã

Cụ thể: đến năm 2020, tổng sản lượng thủy sản đạt khoảng 7 triệu tấn (trong đó, sản lượng khai thác chiếm khoảng 35%, sản lượng nuôi trồng 65%); giá trị xuất khẩu thủy sản đạt khoảng 11 tỷ USD, tốc độ tăng trưởng bình quân 7 – 8%/năm (giai đoạn 2011 – 2020); tỷ trọng sản phẩm giá trị gia tăng xuất khẩu đạt 50%; giảm tổn thất sau thu hoạch sản phẩm khai thác hải sản từ trên 20% hiện nay xuống dưới 10%. Đến năm 2030, tổng sản lượng thủy sản khoảng 9 triệu tấn (trong đó, sản lượng khai thác chiếm khoảng 30%, sản lượng nuôi trồng 70%); giá trị xuất khẩu thủy sản đạt khoảng 20 tỷ USD, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 6 – 7%/năm (giai đoạn 2020 – 2030); tỷ trọng sản phẩm giá trị gia tăng xuất khẩu đạt 60%…

Thu Hồng

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!