Điện Biên: Nhiều thuận lợi cho nuôi trồng và khai thác thủy sản

Chưa có đánh giá về bài viết

(TSVN) – Theo ngành chức năng tỉnh Điện Biên, nuôi trồng và khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh được duy trì phát triển tốt, dự ước toàn tỉnh có 2.740,06 ha ao, hồ nuôi trồng thủy sản, giảm 0,02% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, diện tích nuôi cá 2.738,56 ha, diện tích nuôi tôm 0,6 ha, diện tích nuôi thủy sản khác 0,9 ha. Các mô hình nuôi cá lồng bè trên địa bàn tỉnh vẫn được quan tâm và đầu tư 341 lồng với thể tích 45.766 m³ (cho thu hoạch 269 lồng với thể tích 42.426 m³), mô hình nuôi cá hồi bằng bể bồn tại xã Tênh Phông huyện Tuần Giáo với 600 m3. Phần lớn do thể tích nuôi bể bồn mang lại năng suất thấp, chi phí đầu tư cao nên doanh nghiệp đã chuyển đổi sang nuôi lồng bè.

Nuôi cá ruộng người dân tận dụng ở những vùng trồng lúa. Ảnh: ST

Sản lượng thủy sản tháng 4/2024 ước đạt 401,5 tấn, tăng 3,38% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm sản lượng cá đạt 387,48 tấn, tăng 3,49%; tôm đạt 4,51 tấn; thủy sản khác đạt 9,51 tấn, tăng 0,42% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung bốn tháng đầu năm 2024, sản lượng thủy sản ước đạt 1.601,3 tấn, tăng 3,77% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm sản lượng cá đạt 1.551,96 tấn, tăng 3,91%; tôm đạt 16,51 tấn, tăng 1,08%; thủy sản khác đạt 32,83 tấn, tăng 0,03%.

Sản lượng thủy sản nuôi trồng trong tháng ước đạt 372,55 tấn, tăng 3,58% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, sản lượng cá đạt 367,76 tấn, tăng 3,64%; tôm đạt 1,1 tấn, giảm 1,79%; thủy sản khác 3,69 tấn, giảm 0,27%. Tính chung bốn tháng đầu năm 2024, sản lượng thủy sản nuôi trồng ước tính đạt 1.501,48 tấn, tăng 4,04% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, sản lượng cá đạt 1.483,83 tấn, tăng 4,1%; tôm đạt 4,69 tấn, giảm 2,29%; thủy sản khác đạt 12,96 tấn, giảm 0,38%.

Sản lượng thuỷ sản khai thác trong tháng ước đạt 28,95 tấn, tăng 0,84% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, sản lượng cá đạt 19,72 tấn, tăng 0,87%; tôm đạt 3,41 tấn, tăng 0,59%; thủy sản khác 5,82 tấn, tăng 0,87%. Tính chung bốn tháng đầu năm 2024, sản lượng thủy sản khai thác ước đạt 99,82 tấn, tăng 0,01% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, sản lượng cá đạt 68,13 tấn, tăng 0,03%; tôm đạt 11,82 tấn, giảm 0,59%; thủy sản khác đạt 19,87 tấn, tăng 0,3%.

Vũ Mưa

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!