Điều kiện khai thác thủy sản ở ngoài vùng biển Việt Nam

Chưa có đánh giá về bài viết

(Thủy sản Việt Nam) – Anh Lưu Văn Bình (Quảng Ngãi) hỏi: Muốn khai thác thủy sản ở vùng biển ngoài vùng biển Việt Nam thì cần phải đảm bảo những điều kiện gì?

Anh Lưu Văn Bình (Quảng Ngãi) hỏi: Muốn khai thác thủy sản ở vùng biển ngoài vùng biển Việt Nam thì cần phải đảm bảo những điều kiện gì?

 

Trả lời: Theo khoản 1, 2, Điều 6, Chương III, Nghị định số 33/2010/NĐ-CP Về quản lý hoạt động khai thác thủy sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên các vùng biển do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ký ban hành ngày 31/3/2010 thì tổ chức, cá nhân khai thác thủy sản ở vùng biển cả hoặc vùng biển của quốc gia, vùng lãnh thổ khác phải có đủ các điều kiện sau:

– Đối với tàu cá: Tàu cá phải có đủ tiêu chuẩn vùng hoạt động hạn chế cấp I hoặc cấp không hạn chế. Trường hợp hoạt động tại vùng biển của quốc gia thuộc khu vực Đông Nam Á thì tàu cá phải có đủ tiêu chuẩn vùng hoạt động hạn chế cấp II trở lên; Đã được đăng ký, đăng kiểm. Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá phải còn thời gian hiệu lực ít nhất là 3 tháng; Trang bị đầy đủ các thiết bị an toàn cho người và tàu cá, thông tin liên lạc tương ứng với vùng biển hoạt động theo quy định của pháp luật; Có đủ biên chế thuyền viên theo quy định của pháp luật.

– Đối với thuyền viên và người làm việc trên tàu cá: Thuyền trưởng, máy trưởng phải có bằng hoặc chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng do cơ quan có thẩm quyền cấp; Có bảo hiểm thuyền viên; Có Sổ thuyền viên tàu cá.

Ngoài ra, tàu cá hoặc nhóm tàu cá hoạt động khai thác thủy sản tại vùng biển các nước, vùng lãnh thổ khác phải có: Hiệp định hợp tác khai thác thủy sản giữa Việt Nam với quốc gia, vùng lãnh thổ có biển hoặc có hợp đồng hợp tác khai thác thủy sản giữa tổ chức, cá nhân Việt Nam với tổ chức, cá nhân của quốc gia, vùng lãnh thổ có biển, được cơ quan có thẩm quyền của quốc gia, vùng lãnh thổ có biển chấp thuận; Trên tàu hoặc vùng một nhóm tàu phải có ít nhất một người biết thông thạo tiếng Anh hoặc ngôn ngữ thông dụng của quốc gia, vùng lãnh thổ mà tàu cá đến khai thác; Thuyền viên trên tàu phải có hộ chiếu phổ thông.

Ban Pháp Luật – Bạn Đọc

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!