T4, 17/03/2021 01:43

Dự án hỗ trợ thực hiện Luật Thủy sản

Chưa có đánh giá về bài viết

(TSVN) – Mới đây, Dự án “Hỗ trợ Việt Nam thực hiện Luật Thủy sản sửa đổi với các sáng kiến từ trung ương tới địa phương” do Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn sinh vật biển và Phát triển cộng đồng (MCD), một tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, là chủ dự án đã được phê duyệt.

Dự án do Tổ chức từ thiện Rockefeller (RPA) của Mỹ thông qua chương trình Ocean 5 tài trợ với mục tiêu “Thực hiện và mở rộng quy mô thực hành đồng quản lý trong công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại khu vực duyên hải miền Trung của Việt Nam và hỗ trợ năng lực cho các đối tác cấp trung ương và địa phương hoàn thiện hướng dẫn kỹ thuật và chiến lược thực hiện đồng quản lý góp phần cải thiện và phát triển nghề cá bền vững”. Dự án sẽ được triển khai tại tỉnh Bình Định và mở rộng chia sẻ bài học kinh nghiệm sang một số địa điểm tại tỉnh Quảng Nam và tỉnh Khánh Hòa từ tháng 1/2021 – 8/2023 với tổng kinh phí 351.000 USD.

Mục tiêu của Dự án gồm: 6 địa điểm được hỗ trợ: Các kế hoạch quản lý nghề cá thích ứng (được xây dựng, rà soát hoặc cập nhật theo Luật Thủy sản 2017 về đồng quản lý trong bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản và quản lý có sự tham gia của cộng đồng tại khu bảo tồn biển); trọng tâm chính là giám sát số loài thủy sản và độ che phủ rạn san hô và các phương án sinh kế được thí điểm. 

Cùng đó, 6 kế hoạch quản lý nguồn lợi thủy sản, tài liệu hóa và chia sẻ bài học kinh nghiệm từ quá trình thực hiện; hướng dẫn kỹ thuật quốc gia và lộ trình thực hiện đồng quản lý được xây dựng (bao gồm bộ tiêu chí đánh giá, dự thảo kế hoạch hành động quốc gia/lộ trình thực hiện đồng quản lý); phát triển mạng lưới các chuyên gia tư vấn và cộng tác viên hỗ trợ thực hành đồng quản lý ở khu vực duyên hải miền Trung với 35 thành viên, gồm các cán bộ nòng cốt và các điều phối viên ở cấp trung ương và địa phương, được lựa chọn, đào tạo và tăng cường năng lực để hỗ trợ kỹ thuật cho mạng lưới và triển khai đồng quản lý trên toàn quốc; báo cáo hội thảo/sự kiện được chia sẻ rộng rãi thông qua quan hệ công chúng và phương tiện truyền thông xã hội.

Vân Anh

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!