Giá thủy sản hôm nay 16/8

Chưa có đánh giá về bài viết

(TSVN) – Bảng giá một số mặt hàng thủy sản cập nhật mới nhất hôm nay, ngày 16/8/2021.

STT Tên mặt hàng Đơn giá Đơn vị tính Ngày Địa phương
1 Cá tra thịt trắng 35.000 – 40.000 đồng/kg 16/8/2021 An Giang
2 Lươn (loại 2) 170.000 – 180.000 đồng/kg 16/8/2021 An Giang
3 Lươn (loại 1) 200.000 – 220.000 đồng/kg 16/8/2021 An Giang
4 Ếch (nuôi) 55.000 – 60.000 đồng/kg 16/8/2021 An Giang
5 Tôm càng xanh 240.000 – 250.000 đồng/kg 16/8/2021 An Giang
6 Cá lóc nuôi 60.000 – 65.000 đồng/kg 16/8/2021 An Giang
7 Cá nàng hai 44.000 – 46.000 đồng/kg 16/8/2021 An Giang
8 Cá điêu hồng 50.000 – 55.000 đồng/kg 16/8/2021 An Giang
9 Cá rô phi 35.000 – 40.000 đồng/kg 16/8/2021 An Giang
10 Tôm thẻ loại 100 con/kg tại ao 60.000 đồng/kg 16/8/2021 Trà Vinh
11 Tôm thẻ loại 50 con/kg tại ao 95.000 đồng/kg 16/8/2021 Trà Vinh
12 Tôm sú 40 con tại ao 130.000 đồng/kg 16/8/2021 Trà Vinh
13 Tôm sú 30 con tại ao 200.000 đồng/kg 16/8/2021 Trà Vinh
14 Cá thát lát còm 46.000 đồng/kg 16/8/2021 Đồng Tháp
15
Cá nàng hai
10.000 đồng/kg 16/8/2021 Đồng Tháp
16 Cá mè hoa tại ao 10.000 đồng/kg 16/8/2021 Bắc Ninh
17 Giá cá trôi tại ao 23.000 đồng/kg 16/8/2021 Bắc Ninh
18 Cá trắm cỏ tại ao 44.000 đồng/kg 16/8/2021 Bắc Ninh
19 Cá chép tại ao 29.000 đồng/kg 16/8/2021 Vĩnh Long
20 Cá lóc nuôi tại ao 45.000 đồng/kg 16/8/2021 Vĩnh Long
21 Cá điêu hồng tại ao 39.000 đồng/kg 16/8/2021 Tiền Giang
22 Tôm thẻ (80 con/kg) tại ao 78.000 đồng/kg 16/8/2021 Sóc Trăng
23 Tôm thẻ (100 con/kg) tại ao 75.000 đồng/kg 16/8/2021 Cà Mau

 

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!