Giá thủy sản hôm nay 29/6

Chưa có đánh giá về bài viết

(TSVN) – Bảng giá một số mặt hàng thủy sản cập nhật mới nhất hôm nay, ngày 29/6/2021.

STT Tên mặt hàng Đơn giá Đơn vị tính Ngày Địa phương
1 Ghẹ 100 – 130 g/con 270.000 – 290.000 đồng/kg 29/6/2021 Khánh Hòa
2 Ghẹ 90 – 100 g/con 250.000 – 260.000 đồng/kg 29/6/2021 Khánh Hòa
3 Ghẹ 60 – 90 g/con 170.000 – 180.000 đồng/kg 29/6/2021 Khánh Hòa
4 Ghẹ 50 – 60 g/con 150.000 – 160.000 đồng/kg 29/6/2021 Khánh Hòa
5 Mực lá ≥ 500g/con 300.000 – 320.000 đồng/kg 29/6/2021 Khánh Hòa
6 Mực ống 10 -14cm/con 120.000 – 130.000 đồng/kg 29/6/2021 Khánh Hòa
7 Cá mó ≥ 0,5 120.000 – 130.000 đồng/kg 29/6/2021 Khánh Hòa
8 Cá ngừ sọc dưa ≥ 1kg 25.000 – 28.000 đồng/kg 29/6/2021 Khánh Hòa
9 Cá ngừ vây vàng ≥ 8kg/con 40.000 – 45.000 đồng/kg 29/6/2021 Khánh Hòa
10 Cá ngừ mắt to ≥ 8k/con 45.000 – 50.000 đồng/kg 29/6/2021 Khánh Hòa
11 Cá dấm trắng 0,5kg/con 130.000 – 135.000 đồng/kg 29/6/2021 Khánh Hòa
12 Cá cơm trắng 120.000 – 130.000 đồng/kg 29/6/2021 Khánh Hòa
13 Cá nục 12 – 15 con/kg 50.000 – 60.000 đồng/kg 29/6/2021 Khánh Hòa
14 Cá hố ≥ 0,5kg/con 140.000 – 150.000 đồng/kg 29/6/2021 Khánh Hòa
15 Cá hồng đỏ ≥ 0,8 kg 160.000 – 170.000 đồng/kg 29/6/2021 Khánh Hòa
16 Cá chẽm 0,8 – ≥ 1,6kg 130.000 – 140.000 đồng/kg 29/6/2021 Khánh Hòa
17 Cá mú cọp 0,8kg/con 135.000 – 140.000 đồng/kg 29/6/2021 Khánh Hòa
18 Cá ngừ vằn 55.000 đồng/kg 29/6/2021 Đà Nẵng
19 Cá hố 1 – 2 con/kg 150.000 đồng/kg 29/6/2021 Đà Nẵng
20 Cá thu 2 – 3 con/kg 150.000 đồng/kg 29/6/2021 Đà Nẵng
21 Cá đổng > 200 g/con 100.000 đồng/kg 29/6/2021 Đà Nẵng
22 Cá cờ 75.000 đồng/kg 29/6/2021 Đà Nẵng
23 Cá nục 40.000 đồng/kg 29/6/2021 Đà Nẵng

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!