Giá tôm nguyên liệu tuần 03/10 – 09/10/2022

Chưa có đánh giá về bài viết

(TSVN) – Bảng giá tôm – giá tôm nguyên liệu mới nhất hôm nay, cập nhật giá tôm tuần 03/10 – 09/10/2022.

TÊN MẶT HÀNG ĐƠN GIÁ ĐƠN VỊ TÍNH  NGÀY BÁO GIÁ ĐỊA PHƯƠNG
Tôm thẻ 100 con/kg tại ao 95.000 đồng/kg 6/10/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 80 con/kg tại ao 105.000 đồng/kg 6/10/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 70 con/kg tại ao 110.000 đồng/kg 6/10/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 60 con/kg tại ao 115.000 đồng/kg 6/10/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 126.000 – 128.000 đồng/kg 6/10/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 40 con/kg tại ao 140.000 – 142.000 đồng/kg 6/10/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 30 con/kg tại ao 164.000 – 168.000 đồng/kg 6/10/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 25 con/kg tại ao 195.000 – 202.000 đồng/kg 6/10/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 20 con/kg tại ao 260.000 đồng/kg 6/10/2022 Bạc Liêu
Tôm sú loại 40 con/kg 160.000 – 170.000 đồng/kg 6/10/2022 Bạc Liêu
Tôm sú loại 30 con/kg 250.000 – 260.000 đồng/kg 6/10/2022 Bạc Liêu
Tôm sú loại 20 con/kg 370.000 – 380.000 đồng/kg 6/10/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 100 con/kg tại ao 95.000 đồng/kg 5/10/2022 Cà Mau
Tôm thẻ 80 con/kg tại ao 100.000 đồng/kg 5/10/2022 Cà Mau
Tôm thẻ 70 con/kg tại ao 107.000 đồng/kg 5/10/2022 Cà Mau
Tôm thẻ 60 con/kg tại ao 112.000 đồng/kg 5/10/2022 Cà Mau
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 123.000 – 125.000 đồng/kg 5/10/2022 Cà Mau
Tôm thẻ 40 con/kg tại ao 139.000 – 141.000 đồng/kg 5/10/2022 Cà Mau
Tôm thẻ 30 con/kg tại ao 164.000 – 170.000 đồng/kg 5/10/2022 Cà Mau
Tôm thẻ 25 con/kg tại ao 200.000 – 210.000 đồng/kg 5/10/2022 Cà Mau
Tôm thẻ 20 con/kg tại ao 261.000 đồng/kg 5/10/2022 Cà Mau
Tôm sú loại 50 con/kg 130.000 – 140.000 đồng/kg 5/10/2022 Cà Mau
Tôm sú loại 40 con/kg 160.000 – 170.000 đồng/kg 5/10/2022 Cà Mau
Tôm sú loại 30 con/kg 200.000 – 210.000 đồng/kg 5/10/2022 Cà Mau
Tôm sú loại 20 con/kg 290.000 – 300.000 đồng/kg 5/10/2022 Cà Mau
Tôm thẻ 100 con/kg tại ao 92.000 đồng/kg 5/10/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 60 con/kg tại ao 113.000 đồng/kg 5/10/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 125.000 đồng/kg 5/10/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 40 con/kg tại ao 138.000 – 142.000 đồng/kg 5/10/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 30 con/kg tại ao 160.000 – 164.000 đồng/kg 5/10/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 25 con/kg tại ao 195.000 – 205.000 đồng/kg 5/10/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 20 con/kg tại ao 260.000 đồng/kg 5/10/2022 Sóc Trăng
Tôm sú loại 40 con/kg tại ao 170.000 đồng/kg 5/10/2022 Sóc Trăng
Tôm sú loại 30 con/kg tại ao 210.000 đồng/kg 5/10/2022 Sóc Trăng
Tôm sú loại 20 con/kg tại ao 290.000 đồng/kg 5/10/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 100 con/kg tại ao 93.000 đồng/kg 4/10/2022 Bến Tre
Tôm thẻ 80 con/kg tại ao 103.000 đồng/kg 4/10/2022 Bến Tre
Tôm thẻ 70 con/kg tại ao 109.000 đồng/kg 4/10/2022 Bến Tre
Tôm thẻ 60 con/kg tại ao 114.000 đồng/kg 4/10/2022 Bến Tre
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 121.000 – 124.000 đồng/kg 4/10/2022 Bến Tre
Tôm thẻ 40 con/kg tại ao 139.000 – 140.000 đồng/kg 4/10/2022 Bến Tre
Tôm thẻ 30 con/kg tại ao 164.000 – 167.000 đồng/kg 4/10/2022 Bến Tre
Tôm thẻ 25 con/kg tại ao 197.000 – 202.000 đồng/kg 4/10/2022 Bến Tre
Tôm thẻ 20 con/kg tại ao 255.000 – 260.000 đồng/kg 4/10/2022 Bến Tre

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!