Giá tôm nguyên liệu tuần 05/09 – 11/09/2022

Chưa có đánh giá về bài viết

(TSVN) – Bảng giá tôm – giá tôm nguyên liệu mới nhất hôm nay, cập nhật giá tôm tuần 05/09 – 11/09/2022.

TÊN MẶT HÀNG ĐƠN GIÁ ĐƠN VỊ TÍNH  NGÀY BÁO GIÁ ĐỊA PHƯƠNG
Tôm thẻ 100 con/kg tại ao 94.000 đồng/kg 08/09/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 80 con/kg tại ao 110.000 đồng/kg 08/09/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 124.000 đồng/kg 08/09/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 40 con/kg tại ao 136.000 đồng/kg 08/09/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 30 con/kg tại ao 155.000 đồng/kg 08/09/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 25 con/kg tại ao 178.000 – 183.000 đồng/kg 08/09/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 20 con/kg tại ao 235.000 đồng/kg 08/09/2022 Bạc Liêu
Tôm sú loại 30 con/kg 280.000 đồng/kg 08/09/2022 Bạc Liêu
Tôm sú loại 20 con/kg 355.000 – 365.000 đồng/kg 08/09/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 100 con/kg tại ao 98.000 đồng/kg 08/09/2022 Cà Mau
Tôm thẻ 80 con/kg tại ao 108.000 đồng/kg 08/09/2022 Cà Mau
Tôm thẻ 70 con/kg tại ao 113.000 đồng/kg 08/09/2022 Cà Mau
Tôm thẻ 60 con/kg tại ao 116.000 đồng/kg 08/09/2022 Cà Mau
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 126.000 đồng/kg 08/09/2022 Cà Mau
Tôm thẻ 40 con/kg tại ao 136.000 đồng/kg 08/09/2022 Cà Mau
Tôm thẻ 30 con/kg tại ao 155.000 – 158.000 đồng/kg 08/09/2022 Cà Mau
Tôm thẻ 25 con/kg tại ao 182.000 – 187.000 đồng/kg 08/09/2022 Cà Mau
Tôm thẻ 20 con/kg tại ao 240.000 đồng/kg 08/09/2022 Cà Mau
Tôm sú loại 60 con/kg 130.000 – 140.000 đồng/kg 07/09/2022 Sóc Trăng
Tôm sú loại 50 con/kg 160.000 – 170.000 đồng/kg 07/09/2022 Sóc Trăng
Tôm sú loại 40 con/kg 205.000 – 210.000 đồng/kg 07/09/2022 Sóc Trăng
Tôm sú loại 30 con/kg 240.000 – 250.000 đồng/kg 07/09/2022 Sóc Trăng
Tôm sú loại 20 con/kg 340.000 – 350.000 đồng/kg 07/09/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 100 con/kg tại ao 98.000 đồng/kg 07/09/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 80 con/kg tại ao 108.000 đồng/kg 07/09/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 70 con/kg tại ao 113.000 đồng/kg 07/09/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 60 con/kg tại ao 118.000 đồng/kg 07/09/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 126.000 đồng/kg 07/09/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 40 con/kg tại ao 136.000 đồng/kg 07/09/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 30 con/kg tại ao 155.000 đồng/kg 07/09/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 25 con/kg tại ao 180.000 – 185.000 đồng/kg 07/09/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 20 con/kg tại ao 237.000 – 240.000 đồng/kg 07/09/2022 Sóc Trăng
Tôm sú loại 50 con/kg 140.000 đồng/kg 06/09/2022 Trà Vinh
Tôm sú loại 40 con/kg 190.000 đồng/kg 06/09/2022 Trà Vinh
Tôm sú loại 30 con/kg 260.000 đồng/kg 06/09/2022 Trà Vinh
Tôm sú loại 20 con/kg 310.000 đồng/kg 06/09/2022 Trà Vinh
Tôm thẻ 100 con/kg tại ao 92.000 đồng/kg 06/09/2022 Trà Vinh
Tôm thẻ 60 con/kg tại ao 112.000 đồng/kg 06/09/2022 Trà Vinh
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 123.000 đồng/kg 06/09/2022 Trà Vinh
Tôm thẻ 40 con/kg tại ao 135.000 đồng/kg 06/09/2022 Trà Vinh
Tôm thẻ 30 con/kg tại ao 155.000 đồng/kg 06/09/2022 Trà Vinh
Tôm thẻ 25 con/kg tại ao 175.000 đồng/kg 06/09/2022 Trà Vinh

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!