Giá tôm nguyên liệu tuần 05/12 – 11/12/2022

Chưa có đánh giá về bài viết

(TSVN) – Bảng giá tôm – giá tôm nguyên liệu mới nhất hôm nay, cập nhật giá tôm tuần 05/12 – 11/12/2022.

TÊN MẶT HÀNG ĐƠN GIÁ ĐƠN VỊ TÍNH  NGÀY BÁO GIÁ ĐỊA PHƯƠNG
Tôm thẻ 100 con/kg tại ao 90.000 đồng/kg 8/12/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 80 con/kg tại ao 100.000 đồng/kg 8/12/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 70 con/kg tại ao 105.000 đồng/kg 8/12/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 60 con/kg tại ao 108.000 đồng/kg 8/12/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 117.000 – 121.000 đồng/kg 8/12/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 40 con/kg tại ao 142.000 – 145.000 đồng/kg 8/12/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 30 con/kg tại ao 175.000 – 183.000 đồng/kg 8/12/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 25 con/kg tại ao 215.000 – 221.000 đồng/kg 8/12/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 20 con/kg tại ao 275.000 đồng/kg 8/12/2022 Bạc Liêu
Tôm sú loại 40 con/kg 150.000 đồng/kg 8/12/2022 Bạc Liêu
Tôm sú loại 30 con/kg 235.000 – 245.000 đồng/kg 8/12/2022 Bạc Liêu
Tôm sú loại 20 con/kg 380.000 – 400.000 đồng/kg 8/12/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 100 con/kg tại ao 90.000 đồng/kg 7/12/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 80 con/kg tại ao 100.000 đồng/kg 7/12/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 70 con/kg tại ao 105.000 đồng/kg 7/12/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 60 con/kg tại ao 108.000 đồng/kg 7/12/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 117.000 – 120.000 đồng/kg 7/12/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 40 con/kg tại ao 139.000 – 144.000 đồng/kg 7/12/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 30 con/kg tại ao 175.000 – 185.000 đồng/kg 7/12/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 25 con/kg tại ao 213.000 – 220.000 đồng/kg 7/12/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 20 con/kg tại ao 273.000 – 275.000 đồng/kg 7/12/2022 Sóc Trăng
Tôm sú loại 60 con/kg 100.000 đồng/kg 7/12/2022 Sóc Trăng
Tôm sú loại 50 con/kg 115.000 đồng/kg 7/12/2022 Sóc Trăng
Tôm sú loại 40 con/kg 145.000 đồng/kg 7/12/2022 Sóc Trăng
Tôm sú loại 30 con/kg 220.000 đồng/kg 7/12/2022 Sóc Trăng
Tôm sú loại 20 con/kg 240.000 đồng/kg 7/12/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 100 con/kg tại ao 87.000 đồng/kg 7/12/2022 Cà Mau
Tôm thẻ 80 con/kg tại ao 100.000 đồng/kg 7/12/2022 Cà Mau
Tôm thẻ 70 con/kg tại ao 105.000 đồng/kg 7/12/2022 Cà Mau
Tôm thẻ 60 con/kg tại ao 108.000 đồng/kg 7/12/2022 Cà Mau
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 117.000 – 121.000 đồng/kg 7/12/2022 Cà Mau
Tôm thẻ 40 con/kg tại ao 142.000 – 146.000 đồng/kg 7/12/2022 Cà Mau
Tôm thẻ 30 con/kg tại ao 175.000 – 186.000 đồng/kg 7/12/2022 Cà Mau
Tôm thẻ 25 con/kg tại ao 215.000 – 221.000 đồng/kg 7/12/2022 Cà Mau
Tôm thẻ 20 con/kg tại ao 270.000 – 280.000 đồng/kg 7/12/2022 Cà Mau
Tôm sú loại 60 con/kg 98.000 đồng/kg 7/12/2022 Cà Mau
Tôm sú loại 50 con/kg 105.000 đồng/kg 7/12/2022 Cà Mau
Tôm sú loại 40 con/kg 135.000 đồng/kg 7/12/2022 Cà Mau
Tôm sú loại 30 con/kg 210.000 đồng/kg 7/12/2022 Cà Mau
Tôm sú loại 20 con/kg 230.000 đồng/kg 7/12/2022 Cà Mau

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!