Giá tôm nguyên liệu tuần 07/11 – 13/11/2022

Chưa có đánh giá về bài viết

(TSVN) – Bảng giá tôm – giá tôm nguyên liệu mới nhất hôm nay, cập nhật giá tôm tuần 07/11 – 13/11/2022.

TÊN MẶT HÀNG ĐƠN GIÁ ĐƠN VỊ TÍNH  NGÀY BÁO GIÁ ĐỊA PHƯƠNG
Tôm thẻ 100 con/kg tại ao 90.000 đồng/kg 10/11/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 80 con/kg tại ao 95.000 đồng/kg 10/11/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 70 con/kg tại ao 102.000 đồng/kg 10/11/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 60 con/kg tại ao 107.000 đồng/kg 10/11/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 115.000 đồng/kg 10/11/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 40 con/kg tại ao 133.000 – 139.000 đồng/kg 10/11/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 30 con/kg tại ao 166.000 – 178.000 đồng/kg 10/11/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 25 con/kg tại ao 205.000 – 215.000 đồng/kg 10/11/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 20 con/kg tại ao 266.000 đồng/kg 10/11/2022 Bạc Liêu
Tôm sú loại 40 con/kg 170.000 đồng/kg 10/11/2022 Bạc Liêu
Tôm sú loại 30 con/kg 235.000 – 245.000 đồng/kg 10/11/2022 Bạc Liêu
Tôm sú loại 20 con/kg 390.000 – 405.000 đồng/kg 10/11/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 400 con/kg tại ao 35.000 đồng/kg 9/11/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 300 con/kg tại ao 50.000 đồng/kg 9/11/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 200 con/kg tại ao 63.000 đồng/kg 9/11/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 150 con/kg tại ao 81.000 đồng/kg 9/11/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 100 con/kg tại ao 96.000 đồng/kg 9/11/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 60 con/kg tại ao 105.000 đồng/kg 9/11/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 115.000 đồng/kg 9/11/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 40 con/kg tại ao 145.000 đồng/kg 9/11/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 30 con/kg tại ao 180.000 – 185.000 đồng/kg 9/11/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 25 con/kg tại ao 215.000 đồng/kg 9/11/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 20 con/kg tại ao 270.000 đồng/kg 9/11/2022 Sóc Trăng
Tôm sú loại 40 con/kg 140.000 đồng/kg 9/11/2022 Sóc Trăng
Tôm sú loại 30 con/kg 220.000 đồng/kg 9/11/2022 Sóc Trăng
Tôm sú loại 25 con/kg 240.000 đồng/kg 9/11/2022 Sóc Trăng
Tôm sú loại 20 con/kg 260.000 đồng/kg 9/11/2022 Sóc Trăng
Tôm sú loại 50 con/kg 130.000 đồng/kg 8/11/2022 Cà Mau
Tôm sú loại 40 con/kg 145.000 – 155.000 đồng/kg 8/11/2022 Cà Mau
Tôm sú loại 30 con/kg 200.000 – 210.000 đồng/kg 8/11/2022 Cà Mau
Tôm sú loại 20 con/kg 290.000 – 300.000 đồng/kg 8/11/2022 Cà Mau
Tôm thẻ 100 con/kg tại ao 93.000 đồng/kg 8/11/2022 Cà Mau
Tôm thẻ 80 con/kg tại ao 100.000 đồng/kg 8/11/2022 Cà Mau
Tôm thẻ 70 con/kg tại ao 103.000 đồng/kg 8/11/2022 Cà Mau
Tôm thẻ 60 con/kg tại ao 110.000 đồng/kg 8/11/2022 Cà Mau
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 118.000 đồng/kg 8/11/2022 Cà Mau
Tôm thẻ 40 con/kg tại ao 138.000 – 142.000 đồng/kg 8/11/2022 Cà Mau
Tôm thẻ 30 con/kg tại ao 165.000 – 175.000 đồng/kg 8/11/2022 Cà Mau
Tôm thẻ 25 con/kg tại ao 205.000 – 212.000 đồng/kg 8/11/2022 Cà Mau
Tôm thẻ 20 con/kg tại ao 263.000 đồng/kg 8/11/2022 Cà Mau

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!