Giá tôm nguyên liệu tuần 08/08 – 14/08/2022

Chưa có đánh giá về bài viết

(TSVN) – Bảng giá tôm – giá tôm nguyên liệu mới nhất hôm nay, cập nhật giá tôm tuần 08/08 – 14/08/2022.

TÊN MẶT HÀNG ĐƠN GIÁ ĐƠN VỊ TÍNH  NGÀY BÁO GIÁ ĐỊA PHƯƠNG
Tôm thẻ 100 con/kg tại ao 107.000 đồng/kg 11/8/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 60 con/kg tại ao 115.000 đồng/kg 11/8/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 120.000 đồng/kg 11/8/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 40 con/kg tại ao 125.000 đồng/kg 11/8/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 30 con/kg tại ao 135.000 đồng/kg 11/8/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 25 con/kg tại ao 145.000 đồng/kg 11/8/2022 Bạc Liêu
Tôm sú loại 40 con/kg 190.000 đồng/kg 11/8/2022 Bạc Liêu
Tôm sú loại 30 con/kg 250.000 đồng/kg 11/8/2022 Bạc Liêu
Tôm sú loại 20 con/kg 300.000 đồng/kg 11/8/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 100 con/kg tại ao 96.000 đồng/kg 11/8/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 80 con/kg tại ao 105.000 đồng/kg 11/8/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 70 con/kg tại ao 110.000 đồng/kg 11/8/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 60 con/kg tại ao 116.000 đồng/kg 11/8/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 122.000 đồng/kg 11/8/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 40 con/kg tại ao 133.000 đồng/kg 11/8/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 30 con/kg tại ao 150.000 đồng/kg 11/8/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 20 con/kg tại ao 230.000 đồng/kg 11/8/2022 Sóc Trăng
Tôm sú loại 40 con/kg 180.000 đồng/kg 11/8/2022 Sóc Trăng
Tôm sú loại 30 con/kg 250.000 đồng/kg 11/8/2022 Sóc Trăng
Tôm sú loại 20 con/kg 320.000 đồng/kg 11/8/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 100 con/kg tại ao 92.000 đồng/kg 10/8/2022 Trà Vinh
Tôm thẻ 60 con/kg tại ao 112.000 đồng/kg 10/8/2022 Trà Vinh
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 122.000 đồng/kg 10/8/2022 Trà Vinh
Tôm thẻ 40 con/kg tại ao 134.000 đồng/kg 10/8/2022 Trà Vinh
Tôm thẻ 30 con/kg tại ao 152.000 đồng/kg 10/8/2022 Trà Vinh
Tôm thẻ 25 con/kg tại ao 170.000 đồng/kg 10/8/2022 Trà Vinh
Tôm sú loại 70 con/kg 110.000 đồng/kg 10/8/2022 Trà Vinh
Tôm sú loại 60 con/kg 130.000 đồng/kg 10/8/2022 Trà Vinh
Tôm sú loại 50 con/kg 140.000 đồng/kg 10/8/2022 Trà Vinh
Tôm sú loại 40 con/kg 190.000 đồng/kg 10/8/2022 Trà Vinh
Tôm sú loại 30 con/kg 250.000 đồng/kg 10/8/2022 Trà Vinh
Tôm sú loại 20 con/kg 320.000 đồng/kg 10/8/2022 Trà Vinh
Tôm thẻ 100 con/kg tại ao 101.000 đồng/kg 9/8/2022 Cà Mau
Tôm thẻ 80 con/kg tại ao 108.000 đồng/kg 9/8/2022 Cà Mau
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 122.000 đồng/kg 9/8/2022 Cà Mau

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!