Giá tôm nguyên liệu tuần 20/03 – 26/03/2023

Chưa có đánh giá về bài viết

(TSVN) – Bảng giá tôm – giá tôm nguyên liệu mới nhất hôm nay, cập nhật giá tôm tuần 20/03 – 26/03/2023.

TÊN MẶT HÀNG ĐƠN GIÁ ĐƠN VỊ TÍNH  NGÀY BÁO GIÁ ĐỊA PHƯƠNG
Tôm thẻ 500 con/kg tại ao 33.000 đồng/kg 23/3/2023 Bạc Liêu
Tôm thẻ 400 con/kg tại ao 43.000 đồng/kg 23/3/2023 Bạc Liêu
Tôm thẻ 300 con/kg tại ao 53.000 đồng/kg 23/3/2023 Bạc Liêu
Tôm thẻ 200 con/kg tại ao 75.000 đồng/kg 23/3/2023 Bạc Liêu
Tôm thẻ 150 con/kg tại ao 91.000 đồng/kg 23/3/2023 Bạc Liêu
Tôm thẻ 100 con/kg tại ao 101.000 đồng/kg 23/3/2023 Bạc Liêu
Tôm thẻ 80 con/kg tại ao 107.000 đồng/kg 23/3/2023 Bạc Liêu
Tôm thẻ 70 con/kg tại ao 114.000 đồng/kg 23/3/2023 Bạc Liêu
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 118.000 đồng/kg 23/3/2023 Bạc Liêu
Tôm thẻ 40 con/kg tại ao 128.000 đồng/kg 23/3/2023 Bạc Liêu
Tôm thẻ 30 con/kg tại ao 149.000 – 152.000 đồng/kg 23/3/2023 Bạc Liêu
Tôm thẻ 25 con/kg tại ao 183.000 – 190.000 đồng/kg 23/3/2023 Bạc Liêu
Tôm thẻ 20 con/kg tại ao 243.000 đồng/kg 23/3/2023 Bạc Liêu
Tôm thẻ 25 con/kg tại ao 162.000 – 170.000 đồng/kg 23/3/2023 Bạc Liêu
Tôm thẻ 200 con/kg tại ao 70.000 đồng/kg 23/3/2023 Cà Mau
Tôm thẻ 150 con/kg tại ao 82.000 đồng/kg 23/3/2023 Cà Mau
Tôm thẻ 100 con/kg tại ao 98.000 đồng/kg 23/3/2023 Cà Mau
Tôm thẻ 80 con/kg tại ao 107.000 đồng/kg 23/3/2023 Cà Mau
Tôm thẻ 70 con/kg tại ao 112.000 đồng/kg 23/3/2023 Cà Mau
Tôm thẻ 60 con/kg tại ao 116.000 đồng/kg 23/3/2023 Cà Mau
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 119.000 đồng/kg 23/3/2023 Cà Mau
Tôm thẻ 40 con/kg tại ao 129.000 đồng/kg 23/3/2023 Cà Mau
Tôm thẻ 30 con/kg tại ao 151.000 – 153.000 đồng/kg 23/3/2023 Cà Mau
Tôm thẻ 25 con/kg tại ao 182.000 – 190.000 đồng/kg 23/3/2023 Cà Mau
Tôm thẻ 150 con/kg tại ao 93.000 đồng/kg 22/3/2023 Sóc Trăng
Tôm thẻ 100 con/kg tại ao 102.000 đồng/kg 22/3/2023 Sóc Trăng
Tôm thẻ 80 con/kg tại ao 108.000 đồng/kg 22/3/2023 Sóc Trăng
Tôm thẻ 70 con/kg tại ao 113.000 đồng/kg 22/3/2023 Sóc Trăng
Tôm thẻ 60 con/kg tại ao 118.000 đồng/kg 22/3/2023 Sóc Trăng
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 122.000 đồng/kg 22/3/2023 Sóc Trăng
Tôm thẻ 40 con/kg tại ao 132.000 đồng/kg 22/3/2023 Sóc Trăng
Tôm thẻ 30 con/kg tại ao 152.000 – 156.000 đồng/kg 22/3/2023 Sóc Trăng
Tôm thẻ 25 con/kg tại ao 175.000 – 180.000 đồng/kg 22/3/2023 Sóc Trăng
Tôm thẻ 20 con/kg tại ao 237.000 đồng/kg 22/3/2023 Sóc Trăng
Tôm thẻ 60 con/kg tại ao 115.000 đồng/kg 21/3/2023 Trà Vinh
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 125.000 đồng/kg 21/3/2023 Trà Vinh
Tôm thẻ 40 con/kg tại ao 138.000 đồng/kg 21/3/2023 Trà Vinh
Tôm thẻ 30 con/kg tại ao 157.000 đồng/kg 21/3/2023 Trà Vinh
Tôm thẻ 25 con/kg tại ao 182.000 đồng/kg 21/3/2023 Trà Vinh
Tôm sú loại 60 con/kg 120.000 đồng/kg 21/3/2023 Trà Vinh
Tôm sú loại 50 con/kg 150.000 đồng/kg 21/3/2023 Trà Vinh
Tôm sú loại 40 con/kg 220.000 đồng/kg 21/3/2023 Trà Vinh
Tôm sú loại 30 con/kg 290.000 đồng/kg 21/3/2023 Trà Vinh
Tôm sú loại 20 con/kg 400.000 đồng/kg 21/3/2023 Trà Vinh

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!