Giá tôm nguyên liệu tuần 22/08 – 28/08/2022

Chưa có đánh giá về bài viết

(TSVN) – Bảng giá tôm – giá tôm nguyên liệu mới nhất hôm nay, cập nhật giá tôm tuần 22/08 – 28/08/2022.

TÊN MẶT HÀNG ĐƠN GIÁ ĐƠN VỊ TÍNH  NGÀY BÁO GIÁ ĐỊA PHƯƠNG
Tôm thẻ loại 100 con/kg tại ao 98.000 đồng/kg 25/8/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ loại 60 con/kg tại ao 117.000 đồng/kg 25/8/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ loại 50 con/kg tại ao 124.000 đồng/kg 25/8/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ loại 40 con/kg tại ao 134.000 đồng/kg 25/8/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ loại 30 con/kg tại ao 150.000 – 154.000 đồng/kg 25/8/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ loại 25 con/kg tại ao 178.000 – 184.000 đồng/kg 25/8/2022 Bạc Liêu
Tôm sú loại 40 con/kg 180.000 đồng/kg 25/8/2022 Bạc Liêu
Tôm sú loại 30 con/kg 240.000 – 250.000 đồng/kg 25/8/2022 Bạc Liêu
Tôm sú loại 20 con/kg 310.000 – 320.000 đồng/kg 25/8/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ loại 60 con/kg tại ao 117.000 đồng/kg 25/8/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ loại 50 con/kg tại ao 128.000 đồng/kg 25/8/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ loại 40 con/kg tại ao 137.000 đồng/kg 25/8/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ loại 30 con/kg tại ao 155.000 đồng/kg 25/8/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ loại 25 con/kg tại ao 180.000 – 185.000 đồng/kg 25/8/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ loại 20 con/kg tại ao 230.000 đồng/kg 25/8/2022 Sóc Trăng
Tôm sú loại 50 con/kg 140.000 – 150.000 đồng/kg 25/8/2022 Sóc Trăng
Tôm sú loại 40 con/kg 180.000 – 190.000 đồng/kg 25/8/2022 Sóc Trăng
Tôm sú loại 30 con/kg 240.000 – 250.000 đồng/kg 25/8/2022 Sóc Trăng
Tôm sú loại 20 con/kg 300.000 – 310.000 đồng/kg 25/8/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ loại 100 con/kg tại ao 88.000 đồng/kg 24/8/2022 Trà Vinh
Tôm thẻ loại 60 con/kg tại ao 108.000 đồng/kg 24/8/2022 Trà Vinh
Tôm thẻ loại 50 con/kg tại ao 118.000 đồng/kg 24/8/2022 Trà Vinh
Tôm thẻ loại 40 con/kg tại ao 130.000 đồng/kg 24/8/2022 Trà Vinh
Tôm thẻ loại 30 con/kg tại ao 153.000 đồng/kg 24/8/2022 Trà Vinh
Tôm thẻ loại 25 con/kg tại ao 175.000 đồng/kg 24/8/2022 Trà Vinh
Tôm sú loại 70 con/kg 110.000 đồng/kg 24/8/2022 Trà Vinh
Tôm sú loại 60 con/kg 130.000 đồng/kg 24/8/2022 Trà Vinh
Tôm sú loại 50 con/kg 140.000 đồng/kg 24/8/2022 Trà Vinh
Tôm sú loại 40 con/kg 180.000 đồng/kg 24/8/2022 Trà Vinh
Tôm sú loại 30 con/kg 255.000 đồng/kg 24/8/2022 Trà Vinh
Tôm sú loại 20 con/kg 320.000 đồng/kg 24/8/2022 Trà Vinh
Tôm thẻ loại 100 con/kg tại ao 95.000 đồng/kg 23/8/2022 Bến Tre
Tôm thẻ loại 80 con/kg tại ao 104.000 đồng/kg 23/8/2022 Bến Tre
Tôm thẻ loại 50 con/kg tại ao 124.000 đồng/kg 23/8/2022 Bến Tre

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!