Giá tôm nguyên liệu tuần 24/10 – 30/10/2022

Chưa có đánh giá về bài viết

(TSVN) – Bảng giá tôm – giá tôm nguyên liệu mới nhất hôm nay, cập nhật giá tôm tuần 24/10 – 30/10/2022.

TÊN MẶT HÀNG ĐƠN GIÁ ĐƠN VỊ TÍNH  NGÀY BÁO GIÁ ĐỊA PHƯƠNG
Tôm thẻ 100 con/kg tại ao 95.000 đồng/kg 10/27/2022 Cà Mau
Tôm thẻ 60 con/kg tại ao 104.000 đồng/kg 10/27/2022 Cà Mau
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 110.000 đồng/kg 10/27/2022 Cà Mau
Tôm thẻ 40 con/kg tại ao 130.000 đồng/kg 10/27/2022 Cà Mau
Tôm thẻ 30 con/kg tại ao 165.000 đồng/kg 10/27/2022 Cà Mau
Tôm thẻ 25 con/kg tại ao 200.000 đồng/kg 10/27/2022 Cà Mau
Tôm thẻ 20 con/kg tại ao 265.000 đồng/kg 10/27/2022 Cà Mau
Tôm sú loại 50 con/kg 110.000 đồng/kg 10/26/2022 Trà Vinh
Tôm sú loại 40 con/kg 140.000 đồng/kg 10/26/2022 Trà Vinh
Tôm sú loại 30 con/kg 200.000 đồng/kg 10/26/2022 Trà Vinh
Tôm sú loại 20 con/kg 330.000 đồng/kg 10/26/2022 Trà Vinh
Tôm thẻ 100 con/kg tại ao 85.000 đồng/kg 10/26/2022 Trà Vinh
Tôm thẻ 60 con/kg tại ao 105.000 đồng/kg 10/26/2022 Trà Vinh
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 115.000 đồng/kg 10/26/2022 Trà Vinh
Tôm thẻ 40 con/kg tại ao 136.000 đồng/kg 10/26/2022 Trà Vinh
Tôm thẻ 30 con/kg tại ao 170.000 đồng/kg 10/26/2022 Trà Vinh
Tôm thẻ 25 con/kg tại ao 200.000 đồng/kg 10/26/2022 Trà Vinh
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 118.000 đồng/kg 10/26/2022 Bến Tre
Tôm thẻ 40 con/kg tại ao 140.000 – 145.000 đồng/kg 10/26/2022 Bến Tre
Tôm thẻ 30 con/kg tại ao 175.000 – 180.000 đồng/kg 10/26/2022 Bến Tre
Tôm thẻ 25 con/kg tại ao 210.000 – 215.000 đồng/kg 10/26/2022 Bến Tre
Tôm thẻ 20 con/kg tại ao 265.000 đồng/kg 10/26/2022 Bến Tre
Tôm thẻ 150 con/kg tại ao 70.000 đồng/kg 10/26/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 100 con/kg tại ao 88.000 đồng/kg 10/26/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 80 con/kg tại ao 100.000 đồng/kg 10/26/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 70 con/kg tại ao 105.000 đồng/kg 10/26/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 60 con/kg tại ao 110.000 đồng/kg 10/26/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 118.000 đồng/kg 10/26/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 40 con/kg tại ao 130.000 đồng/kg 10/26/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 30 con/kg tại ao 160.000 – 165.000 đồng/kg 10/26/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 100 con/kg tại ao 90.000 đồng/kg 10/25/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 80 con/kg tại ao 95.000 đồng/kg 10/25/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 70 con/kg tại ao 102.000 đồng/kg 10/25/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 60 con/kg tại ao 107.000 đồng/kg 10/25/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 112.000 – 114.000 đồng/kg 10/25/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 40 con/kg tại ao 132.000 – 138.000 đồng/kg 10/25/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 30 con/kg tại ao 164.000 – 175.000 đồng/kg 10/25/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 25 con/kg tại ao 205.000 – 215.000 đồng/kg 10/25/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 20 con/kg tại ao 266.000 đồng/kg 10/25/2022 Bạc Liêu

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!