Giá tôm nguyên liệu tuần 28/11 – 04/12/2022

Chưa có đánh giá về bài viết

(TSVN) – Bảng giá tôm – giá tôm nguyên liệu mới nhất hôm nay, cập nhật giá tôm tuần 28/11 – 04/12/2022.

TÊN MẶT HÀNG ĐƠN GIÁ ĐƠN VỊ TÍNH  NGÀY BÁO GIÁ ĐỊA PHƯƠNG
Tôm thẻ 100 con/kg tại ao 91.000 đồng/kg 1/12/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 80 con/kg tại ao 97.000 đồng/kg 1/12/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 70 con/kg tại ao 103.000 đồng/kg 1/12/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 60 con/kg tại ao 114.000 đồng/kg 1/12/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 124.000 đồng/kg 1/12/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 40 con/kg tại ao 150.000 đồng/kg 1/12/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 30 con/kg tại ao 200.000 đồng/kg 1/12/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 25 con/kg tại ao 235.000 đồng/kg 1/12/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 20 con/kg tại ao 273.000 đồng/kg 1/12/2022 Bạc Liêu
Tôm sú loại 40 con/kg 160.000 đồng/kg 1/12/2022 Bạc Liêu
Tôm sú loại 30 con/kg 240.000 – 250.000 đồng/kg 1/12/2022 Bạc Liêu
Tôm sú loại 20 con/kg 390.000 – 410.000 đồng/kg 1/12/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 400 con/kg tại ao 40.000 đồng/kg 1/12/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 300 con/kg tại ao 50.000 đồng/kg 1/12/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 200 con/kg tại ao 60.000 đồng/kg 1/12/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 150 con/kg tại ao 78.000 đồng/kg 1/12/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 100 con/kg tại ao 90.000 đồng/kg 1/12/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 60 con/kg tại ao 112.000 đồng/kg 1/12/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 122.000 đồng/kg 1/12/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 40 con/kg tại ao 150.000 đồng/kg 1/12/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 30 con/kg tại ao 180.000 – 190.000 đồng/kg 1/12/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 25 con/kg tại ao 230.000 đồng/kg 1/12/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 20 con/kg tại ao 270.000 đồng/kg 1/12/2022 Sóc Trăng
Tôm sú loại 60 con/kg 100.000 đồng/kg 1/12/2022 Sóc Trăng
Tôm sú loại 50 con/kg 115.000 đồng/kg 1/12/2022 Sóc Trăng
Tôm sú loại 40 con/kg 145.000 đồng/kg 1/12/2022 Sóc Trăng
Tôm sú loại 30 con/kg 230.000 đồng/kg 1/12/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 100 con/kg tại ao 90.000 đồng/kg 30/11/2022 Cà Mau
Tôm thẻ 80 con/kg tại ao 84.000 đồng/kg 30/11/2022 Cà Mau
Tôm thẻ 70 con/kg tại ao 102.000 đồng/kg 30/11/2022 Cà Mau
Tôm thẻ 60 con/kg tại ao 108.000 – 112.000 đồng/kg 30/11/2022 Cà Mau
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 118.000 – 120.000 đồng/kg 30/11/2022 Cà Mau
Tôm thẻ 40 con/kg tại ao 142.000 – 145.000 đồng/kg 30/11/2022 Cà Mau
Tôm thẻ 30 con/kg tại ao 175.000 – 180.000 đồng/kg 30/11/2022 Cà Mau
Tôm thẻ 25 con/kg tại ao 205.000 – 215.000 đồng/kg 30/11/2022 Cà Mau
Tôm thẻ 20 con/kg tại ao 270.000 đồng/kg 30/11/2022 Cà Mau
Tôm sú loại 60 con/kg 100.000 đồng/kg 30/11/2022 Cà Mau
Tôm sú loại 50 con/kg 115.000 đồng/kg 30/11/2022 Cà Mau
Tôm sú loại 40 con/kg 145.000 đồng/kg 30/11/2022 Cà Mau
Tôm sú loại 30 con/kg 240.000 đồng/kg 30/11/2022 Cà Mau

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!