Giá tôm nguyên liệu tuần 31/10 – 06/11/2022

Chưa có đánh giá về bài viết

(TSVN) – Bảng giá tôm – giá tôm nguyên liệu mới nhất hôm nay, cập nhật giá tôm tuần 31/10 – 06/11/2022.

TÊN MẶT HÀNG ĐƠN GIÁ ĐƠN VỊ TÍNH  NGÀY BÁO GIÁ ĐỊA PHƯƠNG
Tôm thẻ 400 con/kg tại ao 35.000 đồng/kg 3/11/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 300 con/kg tại ao 45.000 đồng/kg 3/11/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 200 con/kg tại ao 65.000 đồng/kg 3/11/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 150 con/kg tại ao 85.000 đồng/kg 3/11/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 100 con/kg tại ao 98.000 đồng/kg 3/11/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 70 con/kg tại ao 105.000 đồng/kg 3/11/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 60 con/kg tại ao 110.000 đồng/kg 3/11/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 115.000 đồng/kg 3/11/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 40 con/kg tại ao 140.000 đồng/kg 3/11/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 30 con/kg tại ao 170.000 – 175.000 đồng/kg 3/11/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 25 con/kg tại ao 215.000 đồng/kg 3/11/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 20 con/kg tại ao 270.000 đồng/kg 3/11/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 118.000 đồng/kg 2/11/2022 Bến Tre
Tôm thẻ 40 con/kg tại ao 140.000 – 145.000 đồng/kg 2/11/2022 Bến Tre
Tôm thẻ 30 con/kg tại ao 175.000 – 180.000 đồng/kg 2/11/2022 Bến Tre
Tôm thẻ 25 con/kg tại ao 210.000 – 215.000 đồng/kg 2/11/2022 Bến Tre
Tôm thẻ 20 con/kg tại ao 265.000 đồng/kg 2/11/2022 Bến Tre
Tôm thẻ 100 con/kg tại ao 87.000 đồng/kg 1/11/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 80 con/kg tại ao 95.000 đồng/kg 1/11/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 70 con/kg tại ao 100.000 đồng/kg 1/11/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 60 con/kg tại ao 105.000 đồng/kg 1/11/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 113.000 – 118.000 đồng/kg 1/11/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 40 con/kg tại ao 135.000 – 140.000 đồng/kg 1/11/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 30 con/kg tại ao 170.000 – 175.000 đồng/kg 1/11/2022 Sóc Trăng
Tôm sú loại 80 con/kg 100.000 đồng/kg 1/11/2022 Sóc Trăng
Tôm sú loại 70 con/kg 105.000 đồng/kg 1/11/2022 Sóc Trăng
Tôm sú loại 60 con/kg 115.000 đồng/kg 1/11/2022 Sóc Trăng
Tôm sú loại 50 con/kg 125.000 – 130.000 đồng/kg 1/11/2022 Sóc Trăng
Tôm sú loại 40 con/kg 145.000 – 150.000 đồng/kg 1/11/2022 Sóc Trăng
Tôm sú loại 30 con/kg 210.000 – 220.000 đồng/kg 1/11/2022 Sóc Trăng
Tôm sú loại 20 con/kg 310.000 – 330.000 đồng/kg 1/11/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 100 con/kg tại ao 98.000 đồng/kg 1/11/2022 Cà Mau
Tôm thẻ 80 con/kg tại ao 100.000 đồng/kg 1/11/2022 Cà Mau
Tôm thẻ 70 con/kg tại ao 105.000 đồng/kg 1/11/2022 Cà Mau
Tôm thẻ 60 con/kg tại ao 108.000 đồng/kg 1/11/2022 Cà Mau
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 115.000 đồng/kg 1/11/2022 Cà Mau
Tôm thẻ 40 con/kg tại ao 130.000 đồng/kg 1/11/2022 Cà Mau
Tôm thẻ 30 con/kg tại ao 168.000 đồng/kg 1/11/2022 Cà Mau
Tôm thẻ 25 con/kg tại ao 200.000 đồng/kg 1/11/2022 Cà Mau
Tôm thẻ 20 con/kg tại ao 265.000 đồng/kg 1/11/2022 Cà Mau

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!