T7, 09/07/2022 09:04

2022 – Xây dựng năm cá ngừ bền vững

(TSVN) – Mặc dù 2021 là một năm đầy thách thức đối với các nhà quản lý nghề cá, nhưng cũng đã mang lại một số thắng lợi trong việc đảm bảo sử dụng bền vững lâu dài nghề đánh bắt cá ngừ. ISSF hài lòng khi thấy các biện pháp bảo vệ cần thiết đối với trữ lượng cá ngừ được mở rộng ở cả Thái Bình Dương và Đại Tây Dương.

Tuy nhiên, nhìn chung, chúng ta vẫn còn một danh sách các việc cần thực hiện mạnh mẽ hơn để nghề cá ngừ bền vững như: Di cư tối thiểu ở Ấn Độ Dương để có nguồn dự trữ được bảo vệ tốt hơn – đặc biệt là cá ngừ vây vàng; những thiếu sót lớn về chiến lược thu hoạch tại các ngư trường đánh bắt cá ngừ lớn nhất thế giới ở Tây và Trung Thái Bình Dương (WCPO) và chỉ có thành tựu nhỏ trong giám sát điện tử và quản lý FAD làm mất đi các tổ chức quản lý nghề cá khu vực (RFMO). Chúng tôi kêu gọi các nước thành viên RFMO bắt đầu công việc này ngay bây giờ để các RFMO có thể đưa ra hành động quyết định đối với các ưu tiên cấp bách nhất trong năm 2022 với các lĩnh vực trọng tâm:

Thiết kế và quản lý FAD: Năm 2022 phải là năm mà RFMO và đội tàu có những bước tiến lớn hơn trong quá trình chuyển đổi sang sử dụng FAD được thiết kế hoàn chỉnh với môi trường đại dương xung quanh – bao gồm giảm thiểu tác động lên các động vật biển không phải mục tiêu và các hệ sinh thái mong manh, cũng như giảm ô nhiễm nhựa.

Chiến lược thu hoạch: Tất cả các RFMO cá ngừ phải đẩy nhanh việc áp dụng các chiến lược thu hoạch vào năm 2022. Các chiến lược thu hoạch, bao gồm các điểm tham chiếu mục tiêu và giới hạn cùng với các quy tắc kiểm soát thu hoạch, đưa ra các quy tắc đã được thống nhất trước để quản lý nguồn lợi thủy sản và hành động cần thực hiện để ứng phó đối với những thay đổi về tình trạng dự trữ theo loài cụ thể. Và chúng là yếu tố quan trọng để đạt được tiêu chuẩn chứng nhận của Hội đồng Quản lý Hàng hải (MSC), một chương trình khuyến khích các hoạt động đánh bắt bền vững trên toàn cầu.

Giám sát và báo cáo điện tử: Khi nói đến giám sát, kiểm soát và báo cáo hoạt động đánh bắt trên biển, hệ thống giám sát điện tử (EM) và báo cáo điện tử (ER) là những công cụ hữu hiệu đã được chứng minh. Hệ thống EM/ER có thể giám sát từ xa hoạt động của tàu trên mặt nước; cung cấp các dữ liệu khoa học quan trọng kịp thời và xác minh độc lập dữ liệu đánh bắt và nỗ lực được báo cáo. Nếu các RFMO nhanh chóng áp dụng các chương trình EM và ER khi những công nghệ này trở nên khả thi, thì những dữ liệu này sẽ sẵn có hơn và việc giám sát sẽ liên tục – bất chấp đại dịch.

Bảo tồn cá ngừ: Năm 2022 phải là năm mà các biện pháp quản lý cá ngừ không chỉ đơn giản được mở rộng mà còn được tăng cường để thực hiện đầy đủ các tư vấn khoa học và có hiệu lực thi hành, nhằm đảm bảo tính bền vững lâu dài của trữ lượng cá ngừ toàn cầu. ISSF vẫn cam kết làm việc với tất cả các thành viên RFMO để biến điều này thành hiện thực.

Năm 2022, chúng tôi nhắc lại những nỗ lực của ISSF và của các bên liên quan đa lĩnh vực để đạt được hành động tối thiểu, nhằm bảo vệ lâu dài và bảo tồn nghề cá ngừ toàn cầu.

Phó Chủ tịch phụ trách chính sách và tiếp cận cộng đồng của Quỹ Bền vững Thủy sản Quốc tế (ISSF)

Holly Koehler

Bình luận

Chưa có bình luận

Viết bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!