T6, 24/03/2023 11:10

Áp dụng Khung đa dạng sinh học Kunming-Montreal

(TSVN) – Việc thông qua Khung đa dạng sinh học Kunming-Montreal tại Hội nghị Liên hợp quốc về đa dạng sinh học (COP15) diễn ra ngày 19/12/2022, tại Montreal, Canada có thể có tác động rộng lớn đến ngành thủy sản.

Khung này bao gồm 4 mục tiêu và 23 mục tiêu định hướng hành động để đạt được việc bảo tồn và quản lý bảo tồn hiệu quả 30% diện tích đất liền, vùng nước nội địa, vùng ven biển và biển vào năm 2030, một mục tiêu được thúc đẩy bởi phong trào “30×30” trên toàn cầu. Thỏa thuận được thiết kế để bảo vệ đa dạng sinh học ở những khu vực trên và công nhận các lãnh thổ bản địa trong lịch sử.

Có 3 trụ cột tạo nên Công ước Đa dạng sinh học: bảo tồn/gìn giữ, chia sẻ công bằng và hợp lý lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen và sử dụng bền vững. Tuy nhiên, theo tôi, phong trào “30×30” là không đủ để đạt được sự bền vững và bảo tồn thực sự. Điều quan trọng cần nhớ là cá là đa dạng sinh học và việc sử dụng chúng làm thực phẩm không phải là một lựa chọn.

ICFA là một liên minh toàn cầu bao gồm các hiệp hội thương mại ngành thủy sản và nghề cá của các quốc gia đánh bắt cá lớn trên thế giới, chiếm khoảng 85% tổng sản lượng đánh bắt tự nhiên toàn cầu. Hiệp hội này có mục tiêu cải thiện tính bền vững của nghề cá đánh bắt tự nhiên trên thế giới. Việc 82,5% sản lượng thu hoạch của thế giới là từ nguồn cá bền vững là chưa đủ, 100% nguồn cá toàn cầu phải bền vững và hỗ trợ việc sử dụng bền vững.

Điều quan trọng là Khung đa dạng sinh học Kunming-Montreal thừa nhận rằng, việc sử dụng bền vững tài nguyên biển góp phần đảm bảo an ninh lương thực. Một phần ba dân số thế giới ít nhất được hỗ trợ một phần bởi nghề cá, góp phần trở nên quan trọng đối với an ninh lương thực và ổn định kinh tế toàn cầu.

Hội đồng Thủy sản Canada và ngành thủy sản thế giới rất vui khi thấy sự nhấn mạnh vào việc sử dụng bền vững trong suốt khuôn khổ được phát triển tại Hội nghị COP15 và các biện pháp bảo tồn dựa trên khu vực hiệu quả khác được công nhận trong các mục tiêu góp phần vào mục tiêu bảo tồn “30×30”. Đánh cá bền vững là một phần cần thiết để cung cấp lương thực cho dân số ngày càng tăng một cách có trách nhiệm và các biện pháp bảo tồn cần phải công nhận sự cân bằng giữa sử dụng bền vững dựa trên cơ sở khoa học và quản lý biển. Trong tương lai, ngành, các bên liên quan và chính quyền địa phương sẽ cần đánh giá các mục tiêu và các chỉ số liên quan để xác định kế hoạch hành động phác thảo các chính sách tiềm năng, các sáng kiến ​​do ngành dẫn đầu hoặc cách khác để tạo ra một quy trình hợp tác và minh bạch nhằm đạt được các mục tiêu đó.

Về vấn đề minh bạch, ngành thủy sản đã chủ động thông qua các tiêu chuẩn do Hội đồng Quản lý Biển và các nhãn sinh thái khác, và thông qua Sáng kiến ​​minh bạch nghề cá. Điều rất quan trọng đối với ngành thủy sản là Khung đa dạng sinh học toàn cầu giữ vững lời hứa hỗ trợ các bên đạt được mục tiêu của mình một cách minh bạch và có trách nhiệm hơn. Tính minh bạch mang lại khả năng dự đoán, điều quan trọng đối với các quyết định đầu tư sẽ là nền tảng cho một lĩnh vực thịnh vượng trong tương lai.

Chủ tịch Hội đồng Nghề cá Canada và Phó Chủ tịch Liên minh Hiệp hội Nghề cá Quốc tế

Paul Lansbergen

Bình luận

Chưa có bình luận

Viết bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!