T3, 15/11/2022 11:44

Giảm số lượng tàu cá

(TSVN) – Bộ NN&PTNT đang chuẩn bị trình Thủ tướng phê duyệt quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản 2021 – 2030, tầm nhìn 2050 sẽ giảm số lượng tàu cá.

Theo đó, đến năm 2030, cả nước giảm tối thiểu 12% tổng số tàu cá so năm 2020 để bảo đảm phát triển khai thác thủy sản hiệu quả và bền vững.

Cụ thể số lượng tàu cá vào năm 2030 còn 83.600 chiếc; gồm tàu vùng ven bờ (chiều dài 6 – 12 m) là 39.000 chiếc, chiếm 46,6%; vùng lộng (từ 12 – 15 m) 17.060 chiếc, 20,4%; vùng khơi (hơn 15 m) 27.540 chiếc, 33%. Riêng tàu dài trên 24 m là 2.994 chiếc, 3,6%. Theo nghề khai thác: Tàu lưới rê 33.697 chiếc, chiếm 40,3%; nghề câu 13.377 chiếc, 16%; lưới kéo 8.360 chiếc, 10%; lưới vây 5.112 chiếc, 6,1%; nghề chụp 2.480 chiếc, 3%; câu cá ngừ đại dương 2.460 chiếc, 2,9%; nghề lồng bẫy 2.450 chiếc, 2,9%. Còn lại là các nghề khác và dịch vụ hậu cần. Trong đó, tàu lưới rê nhiều nhất, chiếm 57% ở vùng ven bờ, 29% vùng lộng, 23,7% vùng khơi.

Với định hướng “giảm cường lực khai thác, tăng nuôi trồng”, năm 2030 cả nước sẽ có 29 khu bảo tồn biển. Gồm 2 vườn quốc gia, 12 khu dự trữ thiên nhiên, 15 khu bảo tồn loài – sinh cảnh; theo phân cấp có 11 khu bảo tồn biển cấp quốc gia và 18 khu bảo tồn biển cấp tỉnh. Bên cạnh là 59 khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản, 63 khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn, 27 khu vực cư trú nhân tạo cho các loài thủy sản được hình thành. Trên vùng nội địa, quy hoạch 63 khu bảo vệ, gồm 14 khu trên hồ và 49 khu trên sông; xác định 53 khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn, với 19 khu trên hồ và 34 khu trên sông.

Dự kiến khoanh vùng bảo vệ nguồn lợi thủy sản và bảo tồn đa dạng sinh học trên diện tích 2,89 triệu ha (khoảng 2,89% diện tích vùng biển). Trong đó, khu bảo tồn biển 0,4 triệu ha; khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn 1,75 triệu ha; khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản 0,65 triệu ha; khu vực cư trú nhân tạo cho các loài thủy sản 25,3 nghìn ha. Trên sông, hồ, tổng diện tích khu vực được khoanh vùng bảo vệ nguồn lợi thủy sản 36,5 nghìn ha. Bên cạnh là diện tích đất và mặt nước cho phát triển hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão tối thiểu 5.458 ha (624 ha trên đất liền).

Hiện nay, các địa phương ven biển đã triển khai nhiều giải pháp để giảm số lượng tàu ven bờ vừa phục vụ đoàn kiểm tra EU về chống khai thác IUU vừa bảo vệ nguồn lợi lâu dài. Tỉnh Bình Định có hơn 1.200 tàu cá nhỏ hoạt động vùng ven bờ và vùng lộng, các ngành chức năng đã kiểm tra 552 tàu (phạt 52 tàu vi phạm, cấp giấy phép khai thác cho 283 tàu); phát hiện 170 tàu không có mặt nên xóa tên khỏi hệ thống cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia.

Tỉnh Quảng Ninh có gần 7.400 tàu cá và đã đăng ký vào hệ thống cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia trên 3.850 tàu; hơn 1.000 tàu được cấp phép khai thác thủy sản; trong hơn 960 tàu khai thác vùng lộng đã có 120 tàu đăng ký theo quy định. Quảng Ninh đặt mục tiêu, cuối năm nay 100% tàu có giấy phép khai thác; tàu chiều dài 6 – 12 m do cấp huyện quản lý cũng được đăng ký, đăng kiểm, cấp phép các loại.

Nhà báo Sáu Nghệ

Bình luận

Chưa có bình luận

Viết bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!