T5, 23/07/2020 05:35

Xu hướng bền vững trong NTTS tại châu Á (Kỳ 2)

Quản lý nuôi trồng thủy sản (NTTS) tại cấp độ khu vực (hoặc vùng) là một yêu cầu cơ bản đối với sự phát triển bền vững trong tương lai.

Xem thêm: Kỳ I –  NTTS ở châu Á: Cơ cấu và thách thức

Kỳ II – Sau “cách mạng xanh”, “cách mạng bền vững” bắt đầu

Ngoài ra, những hiệu quả tương xứng trong sản xuất từ các loài, hệ thống và kiến nghị quốc gia kết hợp với chính sách nội bộ đúng đắn, tác động thị trường dẫn đến sự cải thiện môi trường nhanh trong nhiều ngành NTTS. Rõ ràng, bắt đầu từ những giả thiết rằng, nỗ lực chung giữa các bên liên quan trong lĩnh vực tư và công cũng như những cơ quan chứng nhận là cần thiết để giải quyết một cách hiệu quả những rào cản mà nông dân NTTS quy mô nhỏ đang phải đối mặt.

Một vài sáng kiến của chính phủ, các tổ chức phi chính phủ, khu vực tư nhân cũng như nông dân trong thực tế đã được thực hiện để cải thiện thực hành NTTS nhằm có sản phẩm tốt hơn và đảm bảo tính bền vững lâu dài, đồng thời thúc đẩy việc xuất khẩu. Trong số những sáng kiến đó, những tiêu chuẩn tự nguyện như Thực hành quản lý tốt hơn (BMP) được xác nhận là cơ chế có tác động mạnh để đảm bảo tất cả các bên liên quan trong chuỗi giá trị (bao gồm cả những người tiêu dùng cuối cùng) rằng, những sản phẩm mà họ mua được sản xuất có trách nhiệm, bền vững và tuân thủ các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm.

Bên cạnh đó, một vài chương trình/hoạt động nhằm thúc đẩy mối liên kết giữa các bên liên quan cho sản xuất có trách nhiệm cũng như tạo ra nhận thức về nhu cầu thị trường về sản phẩm chất lượng và an toàn đã được nâng lên, tạo nên “phong trào NTTS bền vững”.

Sau đây là một vài ví dụ: EU, trong chương trình hợp tác FP7 thực hiện chương trình nghiên cứu “Phát triển NTTS theo chuẩn thương mại” (SEAT) tại châu Á nhằm giúp nâng cao sản xuất và thương mại của nghề nuôi thủy sản ở Thái Lan, Bangladesh, Trung Quốc và Việt Nam đối với tôm càng xanh, tôm sú, cá tra, cá rô phi. Mục tiêu lâu dài là để duy trì sự phát triển của nghề NTTS ở 4 nước này; Đồng thời, bảo đảm tính hài hòa của thị trường giữa châu Á và châu Âu trong sự phát triển bền vững. WorldFish thông qua chương trình “Aqua-Spark Fish for Good” và “Incubator: Sustainale Aquaculture Made Possible” đang thu hút sự đầu tư giúp cho ngành NTTS đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng mạnh đối với cá nhưng vẫn đảm bảo được nguồn cung hợp lý. Sáng kiến Thương mại Bền vững (IDH) thông qua chương trình “ASC Accelerator” đối với nuôi cá tra và chương trình “FIT Fund” đối với nuôi tôm nhằm mục đích tăng tính bền vững và đẩy mạnh xuất khẩu hai mặt hàng này. Hơn nữa, các tổ chức và sáng kiến khác đang hỗ trợ những nông dân NTTS quy mô nhỏ tại châu Á cải thiện hiệu suất môi trường, xã hội và tuân thủ các yêu cầu an toàn thực phẩm.

Dù thời gian đang thay đổi, “phong trào NTTS bền vững” đã tạo ra lợi ích đáng kể về việc cấp chứng nhận cho các nhà sản xuất, các bên liên quan tham gia vào chuỗi giá trị, khi người mua tìm kiếm, truy xuất nguồn gốc và xác minh các chương trình phát triển bền vững.

Những xu hướng mới này đang tạo ra những ảnh hưởng đúng đắn cho ngành NTTS và cũng là bằng chứng cho thấy, những sáng kiến này có tiềm năng để bù đắp cho những thiếu sót về tính bền vững của ngành trong những khu vực sản xuất chính. Trong tương lai gần, có thể loại bỏ các vấn đề gặp phải hiện nay do sự tồn tại của các hệ thống chứng nhận khác nhau, do đó, tạo ra cho các nông dân nuôi trồng quy mô nhỏ một tính toán tổng quát hơn trong ngành công nghiệp đang phát triển này.

Luca Micciche' - Chuyên viên tư vấn NTTS ICAFIS

Bình luận

Chưa có bình luận

Viết bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!