Hải Phòng: Sản xuất hơn 1 tỷ con giống thủy sản/năm

Chưa có đánh giá về bài viết

Hằng năm, Hải Phòng sản xuất hơn 1 tỷ con giống thủy sản, trong đó, có nhiều giống thủy sản có giá trị, chất lượng cao như cua biển, tôm rảo, tôm càng xanh, cá chim trắng, cá rô phi đơn tính, cá Giò, cá Song.

Trong 5 năm qua (2008- 2013), sản lượng thủy sản nuôi trồng của toàn thành phố đạt bình quân 49.789 tấn, tăng bình quân 4,53%/năm. Sản xuất giống thủy sản của thành phố phát triển mạnh, cung ứng cho nhiều tỉnh, thành phố trong khu vực. Hằng năm, Hải Phòng sản xuất hơn 1 tỷ con giống thủy sản, trong đó, có nhiều giống thủy sản có giá trị, chất lượng cao như cua biển, tôm rảo, tôm càng xanh, cá chim trắng, cá rô phi đơn tính, cá Giò, cá Song. 

Trong nuôi trồng thủy sản, Hải Phòng xuất hiện nhiều mô hình mới, đạt hiệu quả cao như: mô hình nuôi tôm he chân trắng vụ đông trong nhà bạt ở quận Dương Kinh, cho hiệu quả kinh tế cao gấp 1,5 lần so với nuôi chính vụ; mô hình thâm canh công nghiệp tôm he chân trắng theo hình thức không thay nước của Công ty TNHH nông nghiệp Sơn Trường tại xã Phù Long; mô hình sản xuất cua giống chất lượng cao quy mô sản xuất 2 triệu cua giống/năm, cung cấp cho các tỉnh phía Bắc tại xã Tân Trào (Kiến Thụy); mô hình giao khoán mặt nước biển cho 30 hộ dân để khoanh nuôi, bảo vệ bào ngư tại huyện đảo Bạch Long Vĩ…

Báo Hải Phòng

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!