Hải Phòng: Thả hơn 11 vạn cá giống xuống sông Giá

Chưa có đánh giá về bài viết

Sáng 20/8, Sở NN& PTNT Hải Phòng phối hợp với huyện Thủy Nguyên tổ chức thả hơn 11 vạn cá giống nước ngọt ra sông Giá, huyện Thủy Nguyên, chủ yếu là cá mè, cá trắm đen, trắm cỏ, chép, rô phi.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp- PTNT, huyện Kiến Thụy thả cá ra sông Giá (huyện Thủy Nguyên).                       

Lãnh đạo Sở NN&PTNT Hải Phòng, huyện Kiến Thụy thả cá ra sông Giá (huyện Thủy Nguyên).

Toàn bộ số cá giống này đã được Chi cục thú y Hải Phòng kiểm định chất lượng. Đây là hoạt động nằm trong chương trình giống thủy sản hàng năm nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản, đồng thời bổ sung giống để phục hồi quỹ gen tự nhiên trên địa bàn thành phố. Sau khi thả cá giống, Sở NN&PTNT Hải Phòng và huyện Thủy Nguyên tổ chức tuyên truyền, vận động người dân cùng giữ gìn nguồn lợi thủy sản, không sử dụng các phương tiện khai thác tận diệt nguồn lợi thủy sản, bảo vệ nguồn nước sông Giá.

Báo Hải Phòng

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!